Nabídka strojů Lisy Lisy na kulaté balíky
Lisy s variabilní komorou

Řada VB 3100

Lisy pro vysokou kvalitu lisování
S více než 40 lety zkušeností s lisováním je řada lisů na válcovité balíky VB 3100 s variabilní komorou navržena tak, aby dosahovala balíků s vysokou hustotou a dokonalým tvarem. Řada VB 3100 obsahuje několik modelů variabilních lisů, mezi nimiž najdete ten správný stroj, který Vám pomůže zvýšit ziskovost Vašeho lisování.

Najít nejbližšího prodejce
Řada VB 3100

 

Řada KUHN VB 3100 nabízí několik modelů, které splňují Vaše požadavky. Řada VB 3100 nabízí modely vhodné pro každou velikost farmy, rozpočet a pro každý druh sklízené plodiny. Lisy KUHN na válcovité balíky s variabilní komorou jsou vybaveny nejnovějšími inovacemi, aby zajišťovaly maximální užitek zemědělcům po celém světě.

Modely Kuhn VB 3155 a 3185 jsou určeny pro lisování suchých materiálů jako je např. seno a sláma. Všestranné modely KUHN VB 3160 a 3190 jsou navrženy pro lisování široké škály sklízených materiálů včetně senáže. Další jejich výhodou je výběr ovládání, a to buď klasické pomocí terminálu VT 30 nebo plně ISOBUS. Modely KUHN VB 3165 a 3195 Premium jsou navrženy pro náročné podmínky a jsou ideální pro ty, kteří hledají vyšší utužení balíků slámy. Tyto modely jsou zkonstruovány pro intenzivní lisování balíků a jsou tak i vybaveny robustními komponenty pro vyšší zatížení.

Optimální sběr sklízené plodiny

Všechny modely řady VB 3100 jsou vybaveny širokým sběračem s řízeným pohybem dráhy prstů. Dále je sběrač vybaven podávacím válcem o průměru 180 mm pro modely 3155-3185 a 3160-3190. Model 3165-36195 je vybaven podávacím válcem o větším průměru (217 mm). S šířkou 210 cm a 230 cm je sběrač vhodný pro všechny tvary řádků a nezklame ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Standardně je sběrač výkyvný a volitelně ho lze vybavit otočnými koly, aby se lépe přizpůsobil měnícím se podmínkám terénu. Sběrač je vybaven rovnými prsty, které snáze uvolňují sbíranou plodinu, což snižuje možnost jejího navinutí. Díky rovným prstům je sběrač agresivnější a efektivnější při sbírání, protože prsty jsou vysunuty ve správný okamžik. Další výhodou je vačková dráha, která v poloze u vkládacího rotoru táhne prsty svisle dolů, čímž se zabraňuje navinutí sbíraného materiálu. Díky těmto vlastnostem je tento sběrač jedinou hybridní variantou na trhu.

Podle Vašich požadavků si můžete vybrat jeden z našich INTEGRÁLNÍCH ROTORŮ – otevřený rotor OPTIFEED bez řezání nebo rotor OPTICUT s 14 nebo 23 noži.

Sběrač lisu

 

Technologie integrálního rotoru

Technologie INTEGRÁLNÍHO ROTORU je k dispozici v celé řadě lisů VB a to konkrétně na modelech OPTIFEED a OPTICUT. Jedná se o technologii, kdy jsou boční vkládací šneky integrovány přímo do vkládacího rotoru. Tento jednoduchý a bezúdržbový systém vkládání zaručuje za všech okolností enormní průchodnost všech sklízených materiálů. Malá vzdálenost mezi rotorem a prsty sběrače zajišťuje stálý tok sklízeného materiálu. To je výhoda u sklizně krátkých materiálů, protože u sklízeného krátkého materiál nedochází k jeho hromadění před rotorem. Konstrukce tohoto systému vkládání také umožňuje vyšší pracovní rychlost, což zvyšuje produktivitu práce a zároveň snižuje poškození sklízených materiálů. INTEGRÁLNÍ ROTOR je vybaven prsty vyrobenými z otěruvzdorného materiálu Hardox® kromě modelu VB 3155 a 3185. Jedná se o materiál, který kombinuje extrémní tvrdost, houževnatost a zaručuje tak snížení opotřebení prstů rotoru. Modelová řada VB 3100 je vybavena INTERÁLNÍM ROTOREM se dvěma řadami prsů uspořádaných do tvaru písmene V, aby docházelo k rovnoměrnému vkládání sklízeného materiálu a byl zajištěn pravidelný tvar balíku.

Další vekou výhodou systému vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM je pohon rotoru a sběrače pouze z jedné strany. To má za následek snížení počtu pohyblivých dílů, jednoduší údržbu i čištění a samozřejmě i delší životnost vkládacího ústrojí. 

Systém vkládání s INTEGRÁLNÍM ROTOREM

Vkládací rotor bez řezání OPTIFEED

Konstrukce rotoru OPTIFEED s jednoduchými vkládacími prsty rotoru a integrovanými vkládacími šneky pomáhá vyrovnat nepravidelné řádky rovnoměrným rozprostřením sklízené plodiny v celé šířce rotoru. Tímto způsobem je zajištěno, že lis vyrábí pravidelné balíky.

Vkládací rotor OPTIFEED

 

 

Rotory s řezáním OPTICUT

Konstrukce rotorů s řezáním OPTICUT (OC) zaručuje velmi vysoký vkládací výkon a vynikající kvalitu řezu sklízeného materiálu. Rotory OC s řezáním a vkládacími prsty eliptického tvaru jsou zákazníky uznávány jako jedny z nejlepších řezacích rotorů na trhu. Sklízený materiál je již od rané fáze veden a přitahován k nožům, což má za následek lepší tok materiálu a vyšší řezací výkon při nízkých nárokách na příkon – to také brání nežádoucímu zablokování rotoru.

OPTICUT 14

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 14 noži je navržen tak, aby vyrovnával nepravidelné řádky a zároveň zpracoval co nejvíce sklízeného materiálu pro maximální výkon stroje. Rotor OPTICUT 14 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 70 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je u modelu VB 3165-3195 SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,4,7,7 nebo všech 14 nožů.

OPTICUT 23

INTEGRÁLNÍ ROTOR OPTICUT s řezáním se 23 noži kombinuje výhody intenzivního řezání a vysoké mechanické ochrany proti cizím předmětům. Rotor OPTICUT  23 dosahuje teoretické délky řezaného materiálu 45 mm. Každý jednotlivý nůž je jištěn proti cizím předmětům pomocí pružiny. Další možností rotoru je u modelu VB 3165-3195  SKUPINOVÝ VÝBĚR počtu nožů a to v počtu 0,7,11,12 nebo všech 23 nožů.

SKUPINOVÝ VÝBĚR zjednodušuje výměnu nožů a zjednodušuje obsluze práci.

Rotor OPTICUT 23

 

PROGRESSIVE DENSITY – řešení společnosti KUHN

Systém PROGESSIVE DENSITY prokázal svoji účinnost u všech lisů VB společnosti KUHN. Jak se zvětšuje velikost balíku, sytém zvyšuje napětí a vytváří tak velmi hustý balík s měkkým jádrem.

Jak to funguje?

Jak balík roste v lisovací komoře, je napínací rameno pásů vystaveno stále se zvyšujícímu odporu dvou hydraulických válců a pružiny. Se zvyšujícím se průměrem balíku se tak zvyšuje také hustota balíku. Výsledkem je velmi pevný s jádrem o správné hustotě – ne příliš měkký a příliš tvrdý. S tvrdší vnější vrstvou jsou balíky slámy odolnější vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a balíky senáže si udrží svůj tvar pro lepší skladování a snadnější manipulaci.

Systém PROGESSIVE DENSITY

 

Rychlé a dokonalé vytváření balíků

Lisovací komoru řady VB 3100 tvoří 3 válce a 5 pásů, které zajišťují rychlé vytváření rovnoměrných balíků bez ohledu na vkládání. Agresivní profil horního válce z trojice válců lisovací komory zajišťuje zlepšený kontakt z lisovanou plodinou a snižuje ztráty odrolem. Pření hladký válec s poháněným čistícím válečkem zabraňují hromadění lisovaného materiálu v přední části lisu a udržují tak stroj čistý. Unikátní kombinace systému PROGRESSIVE DENSITY a konstrukce lisovací komory zaručují perfektně tvarované balíky za všech podmínek.

Lisovací komora

 

Měření vlhkosti balíků

Jako volitelné příslušenství lze lis vybavit senzory vlhkosti. Senzory mají informativní funkci a zobrazují hodnoty až do 60 % vlhkosti sklízeného materiálu.

Senzory vlhkosti v lisovací komoře

 

Pevný tvar balíků

Jedním z posledních kroků pro vytvoření dokonalého balíku je vázání. Jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků, protože díky vázání balík udržuje svůj tvar a je chráněn před povětrnostními vlivy. Pro zachování co nejvyššího výkonu lisu je důležité, aby vázání zabralo co nejméně času. Vázací systém společnosti KUHN zaručuje nejspolehlivější a nejjistější zavázání na trhu.

Pravidelný tvar balíku za všech okolností

 

Perfektní rozložení sítě

Vázací systém s aktivním předpětím sítě zajišťuje pevný tvar balíku s konstantním napnutím sítě během celého cyklu vázání. Síť se přivádí do přední části lisovací komory, aby bylo zajištěno, že balík síť okamžitě uchopí. Vzhledem k tomu, že lis je vybaven dvěma zásobníky sítí, může obsluha sebou vozit dostatečné množství sítě pro dlouhý pracovní den. Výměnu role sítě lze snadno provést bezpečně ze země.

Díky inovativní technologii společnosti KUHN je síť během celého procesu vázání udržována na konstantním napětí. Systém vázání sítě běží na 90% rychlosti otáčení balíku, aby byla síť dostatečně napnutá, ale zároveň nedošlo k jejímu poškození. Předem napnutá síť zajišťuje, že balík bude dostatečně sítí stáhnut a udrží si tak svoji hustotu. Systém vázání také zajišťuje, že je síť dostatečně roztáhnuta do krajů balíku, aby se zachovala co nejvyšší kvalita lisovaného materiálu.

Umístění role sítě do vázacího systému

 

Vázání do provázku

U řady lisů VB 3100 je také na výběr možnost vázání do provázku. Tato řada používá systém dvou ramen, díky němuž je doba cyklu vázání snížená na minimum.  Obě ramena začínají od krajů balíku, kde se provázek překrývá. Dále pak ramena pokračují do středu balíku, kde se ramena překříží, aby bylo zajištěno, že motouzy jsou pevně uloženy a nevznikaly tak volné konce.

Systém vázání do provázku

 

Spouštěcí dno DROPFLOOR

Pokud dojde k zablokování rotoru, je možné z kabiny traktoru hydraulicky spustit dno i nože. Po odstranění zablokování lze pak snadno vše vrátit do pracovní polohy. Tento systém je jako volitelný u rotoru OPTIFEED pro model 3160-3190 a standardně pro rotory OPTICUT.

Sklopení dna a nožů

 

Odpojení rotoru

Pokud sklopení dna DROPFLOOR neodstraní zablokování, je možné ručně odpojit pohon rotoru od pohonu lisovací komory. Tím je zajištěno, že balík lze v komoře zavázat a vyložit před pokračováním v práci.

Odpojení pohonu rotoru

Technická data

Typ

VB 3155

VB 3185

VB 3160

VB 3190

VB 3165

VB 3195

Průměr lisovací komory (cm)

80 - 160

80 – 185

80 - 160

80 - 185

80 - 160

80 - 185

Šířka lisovací komory (cm)

120

120

120

Typ lisovací komory

5 pásů

5 pásů

5 pásů

Ovládání

VT 30 terminál

VT 30 terminál,

CCI 50, CCI 800, CCI 1200

CCI 50, CCI 800, CCI 1200

ISOBUS

-

Kompatibilní

Kompatibilní

Automatické mazání řetězů

Na přání

Standardně

Standardně

Sběrač šířka (cm)

210 / 230

210 / 230

230

Počet řad prstů na sběrači

4

4 / 5

5

Systém vkládání

Otevřený sběrač, integrální rotor

Otevřený sběrač, integrální rotor

Integrální rotor

Počet nožů

14

14

14 / 23

Délka nařezané hmoty (mm)

70

70

70 / 45

Typ vázání

Síť

Síť

Síť

Minimální příkon kW (HP)

55/62 (75/84)

55/62  (75/84)

55/77 (75/105)

Pneumatiky

300/80-15,3

380/55-17,0

500/45-22.5

Hmotnost (kg)

2 800 – 3 700

2 800 – 3 700

2 800 – 3 700

Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt