Nabídka strojů Zpracování půdy
Univerzální kypřiče

Prolander

Vysoký pracovní výkon s nízkými požadavky na příkon

PROLANDER je univerzální kypřič s pružinovými slupicemi. Tento stroj je vhodný pro různé typy pracovních operací, jako je například podmítka strniště nebo příprava seťového lůžka. Obzvlášť je tento stroj vhodný pro minimalizační technologie zpracování půdy.

Najít nejbližšího prodejce
Prolander

K dispozici jsou dvě verze, a to nesená PROLANDER 100R s pracovním záběrem 4, 5 a 6 m a tažená PROLANDER 1000 s pracovním záběrem 6 a 7,5m. PROLANDER je stroj s nízkými nároky na příkon a tak stačí pro zajištění kvalitní práce příkon 25 hp na metr pracovního záběru.

Kvalitní zpracování půdy zajišťuje 5 řad u tažené verze a 4 řady radlic u nesené verze. Slupice tvaru S 70x12 mohou být vybaveny otočnými dláty o šířce 60 mm, nebo šípovými radličkami o šířce 200 mm.

Největší průchodnost na trhu

Verze PROLANDER 100R se 4 řadami pružinových slupic a jejich střídavému uspořádání zajišťuje homogenní práci v celém pracovním záběru stroje. Tažená verze PROLANDER 1000 je k dispozici s 5 řadami slupic s rozdílnými vzdálenostmi. V přední části je vzdálenost mezi řadami 60 cm ve střední části 70 a na konci stroje je to 80 cm. Tato jedinečná konstrukce umožňuje práci PROLANDERU i při velkém množství posklizňových zbytků. PROLANDER je tak jediný univerzální radličkový kypřič ve své kategorii, který umožňuje efektivní zpracování půdy bez ohledu na podmínky. Díky tomu se jedná o ideální stroj pro minimalizační zpracování půdy.

PROLANDER 6000

 

Výjimečná všestrannost

Pružinová slupice tvaru S o rozměrech 70x12 mm je klíčem k optimální kvalitě práce PROLANDERU. Díky vibračnímu účinku pružinové slupice dochází zamíchání půdy až do hloubky 12 cm. Slupice mohou být osazeny úzkými dláty 60 mm, které zaručují velmi dobré promíchání půdy pro přípravu před setím nebo šípovými radličkami o šířce 200 mm vhodnými pro mělkou podmítku, kdy zajišťují míchání půdy v celé jejich šířce.

Slupice jsou jištěny bezúdržbovým 3D systémem, který umožňuje boční vychýlení a zároveň omezuje svislý pohyb pro udržení konstantní pracovní hloubky.

Rozteč slupic je 15,5 cm což zajišťuje rovnoměrné obdělávání a efektivní urovnání celé plochy.

Pružinova slupice tvaru písmene S

 

Nízké provozní náklady

PROLANDER splňuje požadavky farem, které hledají efektivní nástroj na zpracování půdy s nízkými požadavky na příkon. V závislosti na modelu postačuje příkon pro zpracování strniště 25 hp na metr záběru. Díky tomu stačí k agregaci traktory střední výkonnostní třídy (150-300 hp). Nízké nároky na příkon se tak projevují v nízké spotřebě paliva a delší životností opotřebitelných dílů.

Všechny tyto výhody zajišťují vysokou pracovní až 15 km/h. Kvalita promíchání půdy totiž souvisí s pracovní rychlostí, takže díky vysoké pracovní rychlosti dosáhnete intenzivnějšího míchání půdy a posklizňových zbytků.

Podmítka strniště

 

Nastavení z kabiny

PROLANDER je standardně vybaven hydraulickým ovládáním, pomocí kterého lze pohodlně nastavovat stroj z kabiny traktoru. Pracovní hloubka se nastavuje plynule - rovnoběžně se zemí.  Nastavení probíhá pomocí válce v kombinaci s předními opěrnými koly. U PROLANDERU již nemusíte vystupovat z traktoru a nastavovat pracovní hloubku pomocí nářadí. Nastavení předních smyků Crushbar se také provádí hydraulicky. Umožnuje tak přizpůsobit se aktuálním pracovním podmínkám a urovnat povrch před přejezdem radličkami.

Všechna tato nastavení umožňují okamžité přizpůsobení se aktuálním půdním podmínkám, což vede i k nižším požadavkům na příkon především v kamenitých půdách. Pro zemědělce to znamená snížení nákladů jak na pohonné hmoty tak i opotřebitelné díly.

https://www.kuhn.de/sites/default/files/styles/media_large/public/media-nextpage-img/Prolander_Tillage-profitability_0.JPG?itok=omFp_lCa

Prolander 7500 při práci v kamenité půdě

 

Nízké nároky na údržbu

Dláta a šípové radličky jsou ke stroji připevněny pouze jedním šroubem. To vede jak úspoře nákladů při výměně šroubů, tak k především k úspoře času během vyměňování dlát a šípových radliček. Výměna šípových radliček z podmítky na dláta na přípravu seťového lůžka je tak velmi rychlá a snadná. Díky 50 % úspoře času při výměně se tak výrazně sníží prostoje a zvýší produktivita práce.

Šípová radlička

 

Opotřebitelné díly pro všechny podmínky

Opotřebitelné díly jsou klíčový, prvkem při nákupu stroje na zpracování půdy: náklady na výměnu, doba výměny, konstrukce, efektivita práce atd.

Šípové radličky umožňují mělkou podmítku v hloubce od 3 do 7 cm s rovnoměrným zpracováním půdy v celém záběru. Šípové radličky ničí efektivně plevel, ale také vytvářejí optimální podmínky pro jejich vyklíčení.     

Oboustranné dláta jsou ideální pro přípravu půdy v hloubce od 5 do 12 cm při nízkých nárokách na příkon. Dláta jsou tepelně zpracovány, díky čemuž se jejich životnost prodlužuje o 20 %. Tato dláta jsou také kovaná, což jim dává jejich speciální tvar s větší tloušťkou v pracovní části při zachování jejich pronikavého tvaru ,,V“. V neposlední řadě také tyto dláta snižují provozní náklady.

Oboustranné dláto

 

Agronomické výhody PROLANDERU

PROLANDER přináší mnoho agronomických výhod bez ohledu na prováděnou práci:

 • Při přípravě půdy před setím umožňuje PROLANDER: zpracování půdy po orbě, provzdušnit půdu pro její rychlejší oteplení, nadrobit půdu pro zajištění dobrého kontaktu půdy s osivem, urovnat půdu pro zvýšení přesnosti setí a opětovné utužení půdy pro udržení vlhkosti.

 • Při podmítce strniště umožňuje: mechanické ničení plevelů, rovnoměrné rozložení slámy, zrychlené rozložení rostlinných zbytků, kontrolu škůdců, přerušení kapilarity, zapravení semen plevelů pro rychlé vyklíčení.

 • Při druhé podmítce strniště umožňuje: intenzivní míchání půdy a rostlinných zbytků, rychlý rozpad rostlinných zbytků, přípravu seťového lůžka pro meziplodinu, zapravení vápenatých nebo organických hnojiv, zapravení plevelů, opětovné zpevnění půdy pro udržení vlhkosti.

Příprava seťového lůžka

 

Výběr zadních válců

Univerzální kypřič PROLANDER má podle modelů k dispozici několik typů zadních válců.

Nesená verze PROLANDERU 100R má k dispozici:

 • Trubkový válec o průměru 550 mm a hmotnosti 75 kg/m. Tento lehký a ekonomický válec nabízí dobré zhutnění a stabilitu stroje na lehkých až středních půdách.

 • Dvojitý válec s trubkovým spirálovým válcem o průměru 400 mm a prutovým spirálovým válcem o průměru 320 mm. Tento dvojitý válec je určený k předseťové přípravě. Optimální drobení v těžkých půdách zaručuje malý průměr válců, což zaručuje jejich vysokou rychlost otáčení.

 • Válec T-Ring o průměru 600 mm a hmotnosti 130 kg/m. Jedná se o agresivní válec, který zaručuje dobré drcení hrud i v jílovitých půdách. Dobře také působí na slámu a podporuje tak její rozklad.

 • Válec V-Liner o průměru 600 mm a hmotností 145 kg/m. Poskytuje velmi dobrou úroveň drobení ve všech typech půdy. Nedoporučuje se však do kamenitých podmínek.

Tažená verze PROLANDERU 1000 má k dispozici:

 • Dvojitý válec s trubkovým spirálovým válcem o průměru 550 mm a prutovým spirálovým válcem o průměru 420 mm. Tento dvojitý válec kombinuje hmotnost a rychlost otáčení, což zaručuje dobré drobení. Válec je tak určený k předseťové přípravě a podmítce strniště.

 • Dvojitý U válec o průměru 600 mm a hmotnosti 175 kg/m. Jedná se o univerzální válec na všechny typy půd vhodný pro podmítku strniště. Jeho profil ve tvaru písmene „U“ s roztečí 12,9 cm zajišťuje dobré drobení a opětovné utužení díky kontaktu půdy s půdou. Tento válec umožňuje práci ve velkém množství posklizňových zbytků, za mokra nebo v kamenitých podmínkách. Díky samočistícímu efektu profilu U nedochází k ucpávání válců.

Možné typy zadních válců

 

Volitelná výbava

PROLANDER lze vybavit předním páskovým smykem Crushbar ovládaným pomocí hydrauliky, který zajišťuje rovnání pozemku. Dále jsou k dispozici zadní zavlačovače, které vynášejí kořeny a oddenky na povrch a zabraňují tak opětovnému růstu. Zavlačovače také lépe rozrovnávají posklizňové zbytky při podmítce a urovnávají pozemek.

Zadní zavlačovače

 

Jediný přejezd pro podmítku strniště a zaseti meziplodiny

PROLANDER může být vybaven přísevním ústrojím SH 600 pro setí po podmítce strniště. Přísevní ústrojí zvládá zasít plodiny jako je hořčice, svazenka, jetel a další. Výhody setí těchto plodin přísevním ústrojím SH 600 jsou jak agronomické, environmentální ale hlavně i ekonomické. Jediným přejezdem dojde k podmítce strniště a zasetí krycí plodiny. Díky tomu dojde ke snížení provozních nákladů o 30% a o 50% času ve srovnání s konvenčním zpracováním půdy. Přísevní ústrojí SH 600 je vybaveno zásobníkem o objemu 600 l a pro dosažení vysoké přesnosti setí je vybaveno stejným dávkovacím ústrojím jako na našem secím stroji VENTA. Dávkování osiva je umístěno před válcem, aby došlo k jeho optimálnímu kontaktu s půdou. Přesné a jednoduché ovládání se provádí z kabiny pomocí terminálu QUANTRON S-2, který umožňuje:

 • Elektronicky regulovat výsev
 • Upravovat dávku osiva ručně nebo elektronicky pomocí GPS
 • Sledování množství osiva, rychlost ventilátoru a dávkovače

Kombinace PROLANDERU  a přísevního ústrojí SH 600 zaručuje vysoký výkon a snížené náklady na výsev.

Přísevní ústrojí SH 600

 

Technická data

R- nesená verze

Typ

400R

500R

600R

6000

7500

Pracovní šířka (m)

3,75

4,95

5,85

6

7,5

Transportní výška (m)

2,22

2,84

3,27

3,25

4

Transportní šířka (m)

2,50

2,83

Pracovní hloubka (cm) minimum/maximum

Od 3 do 15

Počet řad slupic

4

5

Počet Slupic

25

33

39

39

49

Světlá výška pod rámem (cm)

60

Oj

-

Prodloužitelná teleskopická. : + 40 cm / + 80 cm

Závěs

Rozporka kat. 2/3

Rozporka kat. 3

Transportní kola

-

340/55-16

Požadovaná hydraulika traktoru

Skládání : 1DA - Hloubka : 1DA

Podvozek : 1DA - Skládání : 1DA - Hloubka : 1DA

Pneumatiky

-

520/50-17 (Ø 950 x 520 mm) kola (pár)

Osvětlení

Standard

Hmotnost cca. (kg)

1 710

2 050

2 260

4 860

5 570

Minimální výkon traktoru (kW/hp)

62 / 100

78 / 125

95 / 150

110 / 150

140 / 190

Maximální výkon traktoru (kW/hp)

88 / 140

110 / 175

133 / 210

175 / 240

220 / 300

Ikona osoba

Máte dotaz?
Napište, nebo volejte.

kontakt