Nabídka strojů Zpracování půdy
Univerzální kypřiče

Prolander 100R

Vysoký pracovní výkon s nízkými požadavky na příkon

PROLANDER je univerzální kypřič s pružinovými slupicemi. Tento stroj je vhodný pro různé typy pracovních operací, jako je například podmítka strniště nebo příprava seťového lůžka. Obzvlášť je tento stroj vhodný pro minimalizační technologie zpracování půdy.

Najít nejbližšího prodejce
Prolander 100R

Video

K dispozici jsou dvě verze, a to nesená PROLANDER 100R s pracovním záběrem 4, 5 a 6 m a tak stačí pro zajištění kvalitní práce příkon 25 hp na metr pracovního záběru.

Kvalitní zpracování půdy zajišťuje 5 řad u tažené verze a 4 řady radlic u nesené verze. Slupice tvaru S 70x12 mohou být vybaveny otočnými dláty o šířce 60 mm, nebo šípovými radličkami o šířce 200 mm.

 

Největší průchodnost na trhu

Verze PROLANDER 100R se 4 řadami pružinových slupic a jejich střídavému uspořádání zajišťuje homogenní práci v celém pracovním záběru stroje. V přední části je vzdálenost mezi řadami 60 cm ve střední části 70 a na konci stroje je to 80 cm. Tato jedinečná konstrukce umožňuje práci PROLANDERU i při velkém množství posklizňových zbytků. PROLANDER je tak jediný univerzální radličkový kypřič ve své kategorii, který umožňuje efektivní zpracování půdy bez ohledu na podmínky. Díky tomu se jedná o ideální stroj pro minimalizační zpracování půdy.

Výjimečná všestrannost

Pružinová slupice tvaru S o rozměrech 70x12 mm je klíčem k optimální kvalitě práce PROLANDERU. Díky vibračnímu účinku pružinové slupice dochází zamíchání půdy až do hloubky 12 cm. Slupice mohou být osazeny úzkými dláty 60 mm, které zaručují velmi dobré promíchání půdy pro přípravu před setím nebo šípovými radličkami o šířce 200 mm vhodnými pro mělkou podmítku, kdy zajišťují míchání půdy v celé jejich šířce.

Slupice jsou jištěny bezúdržbovým 3D systémem, který umožňuje boční vychýlení a zároveň omezuje svislý pohyb pro udržení konstantní pracovní hloubky.

Rozteč slupic je 15,5 cm což zajišťuje rovnoměrné obdělávání a efektivní urovnání celé plochy.

 

Nízké provozní náklady

PROLANDER splňuje požadavky farem, které hledají efektivní nástroj na zpracování půdy s nízkými požadavky na příkon. V závislosti na modelu postačuje příkon pro zpracování strniště 25 hp na metr záběru. Díky tomu stačí k agregaci traktory střední výkonnostní třídy (150-300 hp). Nízké nároky na příkon se tak projevují v nízké spotřebě paliva a delší životností opotřebitelných dílů.

Všechny tyto výhody zajišťují vysokou pracovní až 15 km/h. Kvalita promíchání půdy totiž souvisí s pracovní rychlostí, takže díky vysoké pracovní rychlosti dosáhnete intenzivnějšího míchání půdy a posklizňových zbytků.

Nastavení z kabiny

PROLANDER je standardně vybaven hydraulickým ovládáním, pomocí kterého lze pohodlně nastavovat stroj z kabiny traktoru. Pracovní hloubka se nastavuje plynule - rovnoběžně se zemí.  Nastavení probíhá pomocí válce v kombinaci s předními opěrnými koly. U PROLANDERU již nemusíte vystupovat z traktoru a nastavovat pracovní hloubku pomocí nářadí. Nastavení předních smyků Crushbar se také provádí hydraulicky. Umožnuje tak přizpůsobit se aktuálním pracovním podmínkám a urovnat povrch před přejezdem radličkami.

Všechna tato nastavení umožňují okamžité přizpůsobení se aktuálním půdním podmínkám, což vede i k nižším požadavkům na příkon především v kamenitých půdách. Pro zemědělce to znamená snížení nákladů jak na pohonné hmoty tak i opotřebitelné díly.

 

Nízké nároky na údržbu

Dláta a šípové radličky jsou ke stroji připevněny pouze jedním šroubem. To vede jak úspoře nákladů při výměně šroubů, tak k především k úspoře času během vyměňování dlát a šípových radliček. Výměna šípových radliček z podmítky na dláta na přípravu seťového lůžka je tak velmi rychlá a snadná. Díky 50 % úspoře času při výměně se tak výrazně sníží prostoje a zvýší produktivita práce.

Šípová radlička

 

 

Opotřebitelné díly pro všechny podmínky

Opotřebitelné díly jsou klíčový, prvkem při nákupu stroje na zpracování půdy: náklady na výměnu, doba výměny, konstrukce, efektivita práce atd.

Šípové radličky umožňují mělkou podmítku v hloubce od 3 do 7 cm s rovnoměrným zpracováním půdy v celém záběru. Šípové radličky ničí efektivně plevel, ale také vytvářejí optimální podmínky pro jejich vyklíčení.     

Oboustranné dláta jsou ideální pro přípravu půdy v hloubce od 5 do 12 cm při nízkých nárokách na příkon. Dláta jsou tepelně zpracovány, díky čemuž se jejich životnost prodlužuje o 20 %. Tato dláta jsou také kovaná, což jim dává jejich speciální tvar s větší tloušťkou v pracovní části při zachování jejich pronikavého tvaru ,,V“. V neposlední řadě také tyto dláta snižují provozní náklady.

Oboustranné dláto

 

Agronomické výhody PROLANDERU

PROLANDER přináší mnoho agronomických výhod bez ohledu na prováděnou práci:

 

 

 

 

Příprava seťového lůžka

 

 

Výběr zadních válců

Univerzální kypřič PROLANDER má podle modelů k dispozici několik typů zadních válců.

Nesená verze PROLANDERU 100R má k dispozici:

 

 

 

 

Charakteristika

Prolander 400R

Prolander 500R

Prolander 600R

Pracovní šířka (m)

3,75

4,95

5,85

Pracovní hloubka (cm) minimum/maximum

Od 3 do 15

Typ slupice

Vibrující S slupice: 70 x 12 mm

Počet slupic

25

33

39

Transportní šířka (m)

2,50

Minimální výkon traktoru (kW/hp)

62/100

78/125

95/150

Maximální výkon traktoru (kW/hp)

88/140

110/175

133/210

Světlost pod rámem (mm)

600

Rozteč mezi řadami slupic (mm)

500 (mezi řadou 1 a 2) / 600 (mezi řadou 2 a 3) / 500 (mezi řadou 3 a 4)

Rám

Krátký (dlouhý volitelný)

Typ dláta

KUHN otočné rovné dlátko - 290x60x10mm (1 díra)

Nastavení hloubky na válce

Mechanické nastavení hloubky

Závěs

Kat 2/3

Hmotnost cca. (kg)

1710

2050

2260

Benefity

Výjimečná kvalita práce

Vibrační radličkový kypřič PROLANDER pro přípravu seťového lůžka

Největší záběr na trhu

PROLANDER 100R je vybaven 4 řadami vibračních slupic. Stupňovité umístění slupic zlepšuje tok zeminy a umožňuje dosáhnout konzistentní práce po celé šířce nástroje. Tento jedinečný design zajišťuje lepší rozprostření posklizňových zbytků v půdě. PROLANDER je jediný kultivátor ve své třídě, který kombinuje tyto výhody a umožňuje uživateli pracovat efektivně bez ohledu na půdní podmínky. 

Výjimečná všestrannost

Vibrační zub "S" 70x12 mm je nezbytnou součástí PROLANDERu, který zaručuje optimální kvalitu práce. Výrazný vibrační účinek zubu "S" umožňuje rafinaci půdy až do hloubky 12 cm. Je vybaven přímou radlicí o průměru 60 mm, která nabízí velmi dobré promíchání povrchových horizontů pro přípravu půdy před založením porostu. Vějíř 200 mm, ideální pro mělkou podmítku, zajišťuje kvalitní skalpování po celé šířce nástroje.
Zub je vybaven bezúdržbovou 3D pojistkou. Na rozdíl od pružinového bezpečnostního zařízení umožňuje 3D bezpečnostní systém boční vůli na každé straně a zároveň omezuje vertikální vůli, aby byla zachována konstantní pracovní hloubka.
Průchod radlice každých 15,5 cm zajišťuje homogenní práci po celé šířce nástroje a zlepšuje urovnání pole.

Vysoká světlá výška PROLANDER umožňuje práci ve zbytcích

Cenově výhodný stroj

PROLANDER dokonale splňuje potřeby farem, ETA a CUMA, které hledají vysoce výkonný nástroj pro přípravu půdy a zároveň omezují nároky na výkon traktoru. V závislosti na konfiguraci stačí 25 koňských sil na metr k provedení kvalitní podmítky s PROLANDERem. Kromě možnosti použití standardních traktorů o výkonu 100 až 300 koní snižuje nízká spotřeba energie spotřebu paliva a prodlužuje životnost opotřebitelných dílů.
Všechny tyto výhody zajišťují vysokou průchodnost s pracovní rychlostí až 15 km/h. Kvalita míchání silně koreluje s pracovní rychlostí, takže při vysoké rychlosti získáte lepší směs zeminy a slámy.

PROLANDER vyžaduje jen málo energie, aby se vešel na jakoukoli farmu

Optimalizovaná nastavení

Dvojitý U-válec v akci na kamenitém terénu

Úpravy z kabiny

PROLANDER je standardně vybaven hydraulickým nastavením z kabiny, aby byl zajištěn optimální uživatelský komfort a aby byla zajištěna značná úspora času a produktivity při zpracování půdy. Pracovní hloubka je plynule nastavitelná, rovnoběžně se zemí, ze sedadla řidiče pomocí válečku spojeného s měřidly. S PROLANDERem již nemusíte vystupovat z traktoru ani používat nářadí k nastavování pracovní hloubky. Smykovou desku v přední části stroje lze také hydraulicky nastavit z kabiny. Umožňuje zploštění orby před průchodem zubů.
Všechna tato nastavení zajišťují okamžité přizpůsobení se půdním podmínkám a omezují spotřebu energie, zejména při hojné přítomnosti kamenů. Uživatel výrazně ušetří palivo a opotřebitelné díly.

Méně údržby

PROLANDER je vybaven slupicí s 1 otvorem, aby se co nejvíce snížilo namáhání a náklady na údržbu. Demontáž radlice je snadná pomocí jediného šroubu. Přechod z podmítky s radličkami vrásek na předseťovou přípravu s rovnými radlicemi je tak velmi jednoduchý a rychlý. Díky 50% úspoře času při přestavbách se výrazně zkracují prostoje a zvyšuje se produktivita v terénu.

Vibrační zub ve tvaru písmene S vibrátorového podmítače PROLANDER

Vhodné díly podléhající opotřebení pro každou práci

Položka opotřebitelných dílů je klíčovým prvkem, který je třeba vzít v úvahu při nákupu nástroje pro zpracování půdy: náklady, doba výměny, design, efektivita práce atd.
Radlice vraní nohy umožňuje povrchové zpracování podmítky od hloubky 3 do 7 cm s homogenním skalpováním celého povrchového horizontu. Prací s radlicemi vějířkovitých vrásek provádí PROLANDER kvalitní falešné sazenice, které stimulují vzcházení plevelů a usnadňují ničení plevelů.
Rovné otočné botky jsou ideální pro přípravu podlah od 5 do 12 cm s nízkou spotřebou energie. Je tepelně zpracován, aby se prodloužila jeho životnost o 20%. Tato rovná radlice je také kovaná, aby dala dílu s větší tloušťkou na pracovní ploše určitý tvar a zachovala jeho pronikavý tvar "V". Kromě toho se výrazně snižují náklady na používání stroje na hektar.

Oboustranná rovná radlice má otvor na S-zubu PROLANDERu

Homogenní předseťová příprava

Dvojitý U-válec v akci na kamenitém terénu

Konkrétní agronomické přínosy

PROLANDER přináší mnoho agronomických výhod bez ohledu na prováděné práce:
 •    Při přípravě půdy před setím vám PROLANDER umožňuje: pokračovat v orbě nebo hrubém zpracování půdy, provzdušňovat půdu pro urychlení jejího zahřívání, zušlechťovat půdu pro zajištění dobrého kontaktu půdy s osivem, urovnávat půdu pro zajištění lepší přesnosti setí a utlačovat půdu pro udržení vlhkosti
 •    Při mělké podmítce a falešném setí nabízí PROLANDER několik výhod: mechanickou hubení plevele, rozmetání slámy, urychlení degradace slámy, dobré vzcházení plevelů povrchovým umístěním osiva, kontrolu populací škůdců, rozklad kapilárního působení
 •    Při druhé podmítce zajišťuje PROLANDER kvalitní práci tím, že: maximalizuje směs zeminy a slámy, urychluje degradaci slámy, připravuje seťové lůžko pro zakrytí, zahrabává vápník nebo organické doplňky, zahrabává plevel, lisuje pro udržení vlhkosti

Výběr válců podle vašich potřeb

Kypřič PROLANDER může být vybaven různými válci:
 
 •    Dvojitý trubkový válec (400 mm) a ozubená lišta (320 mm) je válec určený pro předseťovou přípravu lůžka. Nabízí optimální drobení v těžkých půdách díky vroubkovaným tyčím s malým průměrem, které mají vysokou rychlost otáčení.

Válce dostupné pouze u řady PROLANDER 100R:
 •    Válec V-LINER má průměr 600 mm a lisovací kapacitu 145 kg na metr. Přináší velmi dobrou úroveň drobení a urovnání ve všech typech půdy. Nedoporučuje se však v kamenitých podmínkách.
 •    Trubkový válec o průměru 550 mm a lisovací kapacitě 75 kg na metr, Tento lehký a ekonomický válec nabízí dobré utužení a zajišťuje dobrou oporu stroje na lehké až střední půdě.
 •    Válec T-Ring o průměru 600 mm má lisovací kapacitu více než 130 kg na metr. Tento válec zaručuje dobré rozdrobení do jílovitých nebo hrudkovitých půd a působí na slámu, aby podpořil její rozklad.
Role dostupné pouze u řady PROLANDER 1000:
 •    Dvojitý U válec o průměru 600 mm. Je univerzální na všech typech půd a dokonale se hodí pro podmítku. Kvalita konsolidace je optimální v lehkých půdách díky kontaktu zeminy s půdou, který je umožněn profilem "U" a jeho roztečí 12,9 cm. Dvojitý U válec umožňuje práci ve zbytcích, mokrých podmínkách a v přítomnosti kamenů. Profil "U" dává válečku schopnost samočištění a je tak necitlivý na uvíznutí. Ocelové kelímky jsou chráněny a zabraňují vyhlazení
 • Radličkový kypřič PROLANDER je dokonalým agronomickým nástrojem pro řízení TCS

Jediný přejezd pro oddělování a výsev krycích plodin

Řada PROLANDER 1000 může být vybavena secím strojem SH 600 pro setí krycích plodin (hořčice, svazenka, jetel, jílek, obiloviny) při podmítce.
Krycí plodiny jsou uznávány pro svůj agronomický, environmentální a hospodářský význam. K oddělování a setí stačí jeden přejezd a ušetří se tak až 30 % na hektar a 50 % času oproti konvenční trase (podmítka + setí + válcování).
SH 600 má objem zásobníku 600 litrů a je vybaven distribučním systémem VENTA pro zvýšení přesnosti setí. Krakovací stroje jsou umístěny před válcem pro rovnoměrné rozložení osiva po celé šířce nástroje a optimální kontakt půdy s osivem.
Jednoduché a přesné nastavení se provádí z kabiny pomocí boxu QUANTRON S-2, který umožňuje:
 •    elektronicky upravit setí;
 •    modulujte dávkování ručně nebo elektronicky pomocí GPS
 •    Monitorujte úroveň osiva, režimy dmychadla a dávkování.

PROLANDER se secím strojem SH 600 zajišťuje vysoký výkon a nízké náklady na instalaci.

Zaostřeno na malý secí stroj SH 600

Vybavení

SORTIMENT VÁLCŮ KUHN

Válce KUHN pro přípravu půdy

   Sortiment podmítky KUHN vyniká na trhu svým výkonem, snadnou obsluhou a kvalitou práce. Válce hrají hlavní roli v úspěchu podmítky. Proto společnost KUHN věnuje svým válcům zvláštní pozornost prostřednictvím výzkumu a agronomického testování. Válce KUHN jsou vhodné pro širokou škálu pracovních podmínek a výkonnostních cílů, mají průměr od 320 do 700 milimetrů a hmotnost na metr se pohybuje mezi 75 až 225 kg. Společnost KUHN Vám nabízí zážitek z ideálního zpracování půdy a záruku Vaší produktivity. Neváhejte požádat svého prodejce o nejlepší radu, aby jste mohli těžit z vybavení, které je dokonale přizpůsobeno Vašemu provozu.

 

Válec KUHN pro nástroje pro přípravu půdy

SLUPICE

S- slupice PROLANDERU

Vibrační zub ve tvaru písmene S je středobodem PROLANDERu. Radlice o rozměrech 70 x 12 mm, rozložené do 5 řádků, jsou vhodné zejména pro vytváření falešných sazenic pro mechanickou hubení plevele. Zaručují totiž homogenní skalpování a promíchání povrchového horizontu, jakož i vytvoření jemné půdy pro podporu rychlého vzcházení rostlinných zbytků a plevelů.

ZADNÍ PRUTOVÉ BRÁNY

Volitelné zadní příslušenství na stroji Prolander

   Prolander může být volitelně vybaven zadními prutovými bránami s možnoství plovoucí polohy. Přesazování je tedy zabráněno díky resurfacingu kořenů a oddenků. Prutové zavlačovací rány zajištují lepší distribuci slámy a výjimečné urovnání Vašeho pozemku.

Brány arière.jpg

Dokumenty ke stažení

leták Prolander 100R
leták Prolander 100R
Ikona kontakt

Máte dotaz?
Napište nebo volejte.

kontakt

Poptávkový formulář

Mám zájem o nákup stroje Prolander 100R, případně více informací k tomuto stroji.

* povinné údaje

Potřebujete s něčím poradit? Neváhejte nám zavolat. Tel.: 607209314 Ing. Jan Augustin