O nás
Novinky

Budoucnost postřikovačů

25. Srpna 2020
Budoucnost postřikovačů

Ochrana rostlin je velmi náročnou disciplínou moderního zemědělství, do kterého v poslední době promlouvá řada „odborníků“ z řad široké společnosti. Kromě běžných požadavků se tedy současní zemědělci musejí potýkat i s tímto novodobým trendem. Jedním z nástrojů, jak celý proces postřikování zefektivnit při současné vyšší ochraně životního prostředí, je pulzní modulace (PWM).

Co to znamená? Pulzní modulace je systém kontroly ovládání postřikových trysek, kdy dávka nebo spíše přesněji aktuální průtok tryskou je řízen jejím neustálým otevíráním a zavíráním. Systém, který používá firma KUHN nese označení AUTOSPRAY a trysky jsou otevřeny a zavřeny 20 x za vteřinu. Tryska tedy pulzuje. 

K čemu je to dobré? Systém AUTOSPRAY má obrovské výhody z pohledu úspory nákladů i vyšší efektivity ochrany rostlin. Je ale nutné nejdříve pochopit základní pojmy, a to dávku na hektar a aktuální průtok. Dávka na hektar je buď pevně nastavená před začátkem práce anebo se na poli mění podle aplikačních map, N-senzoru apod. Aktuální průtok tryskou se mění velmi často, a to podle dávky na hektar a podle pojezdové rychlosti. Průtok je tedy proměnlivý. Podle průtoku se mění i tlak a podle tlaku se mění velikost kapének. A to je zásadní problém klasických postřikovačů, protože jakýkoli odklon od optimální pojezdové rychlosti, znamená odchylku od kapénkového spektra trysek a výsledná pokryvnost postřiku potom není dostatečná.

Toto jsou fyzikální zákony, které nelze změnit, ale systém AUTOSPRAY je dokáže obejít. Je to právě díky pulzní modulaci, která pracuje vždy s 20 cykly (vstřiky) za vteřinu. Tryska tedy nestříká kontinuálně, ale přerušovaně. Délka jednoho střiku se pak variabilně přizpůsobuje požadovanému průtoku. Zjednodušeně řečeno, při malých pojezdových rychlostech provede tryska 20 střiků za jednu vteřinu, přičemž je během jedné vteřiny otevřena pouze 30 % času. Pokud se naopak bude pracovní rychlost blížit horní hranici, tak tryska stále provede 20 střiků za jednu vteřinu, ale trysky budou otevřeny prakticky 100 % času.

Ale co to znamená pro praxi? Každý, kdo jezdil s postřikovačem, zažil situace, že při otáčení na souvrati nebo při jízdě do prudkého kopce musel zpomalit. V tomto případě ale klesne tlak v tryskách a spektrum kapének je větší, než je doporučeno výrobcem chemických postřiků. Opačný případ je situace, kdy je pole rovné a traktor může jet rychleji. Potom je tlak naopak moc velký a kapénkové spektrum je příliš malé, takže se postřik může příliš rychle vypařit nebo ho odnese vítr. Klíčem ke správné pokryvnosti a správnému využití chemických prostředků je dodržet velikost kapénkového spektra předepsaného jejich výrobci. A to je požadavek, který dokonale splní právě systém AUTOSPRAY. Tímto systémem lze navíc přizpůsobit velikost kapének aktuálním podmínkám, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost, síla větru apod.

Systém AUTOSPRAY je ideální i v kombinaci s dávkováním dle aplikačních map, protože i když se skokově mění dávka na hektar a tím i průtok, kapénkové spektrum zůstává konstantní. Vysokou sofistikovanost tohoto systému charakterizuje i kompenzace dávky při jízdě v zatáčkách nebo při objíždění překážek, kdy se vnitřní ramena pohybují pomaleji než venkovní. Při objíždění např. sloupu tak bývá postřik mnohonásobně předávkován a u vnějších ramen je naopak mnohem slabší. Systém AUTOSPRAY dokáže tyto trysky korigovat trysku po trysce.

Systém AUTOSPRAY od značky KUHN je skutečně velmi inovativním řešením pro přesnou aplikaci postřiků. Dokonale se hodí pro trendy moderního precizního zemědělství, které přinášejí úsporu nákladů při dosažení stejných, nebo ještě vyšších výnosů. Ochrana životního prostředí je dalším důležitým benefitem technologií, jakým AUTOSPRAY je.