Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  

Sklizeň pícnin, která se nese v duchu precizního zemědělství.

Sklizeň pícnin, která se nese v duchu precizního zemědělství.

Pásové shrnovače píce jsou na našem trhu již řadu let a jejich výhody jsou nepopíratelné. Tím největším benefitem je schopnost strojů shrnout velké množství píce při zachování její čistoty a kvality. Shrnutý řádek píce bez příměsí půdy a kamení znamená pro navazující sklizňové stroje v lince menší opotřebení dílů, PHM času a dojnému skotu přináší kvalitní krmivo, což je základem pro zvýšení produkce mléka.

Společnost KUHN v roce 2018 představila novou generaci pásového shrnovače Merge Maxx 950 (MM 950). Tento typ navazuje na předešlé modely, ale na první pohled se od předešlých modelů výrazně liší.

Nové řešení

Nový koncept MM 950 pásového shrnování píce přináší vysokou produktivitu, výkonost a kvalitní píci. MM 950 je tažený stroj s koly a blatníky v zadní časti stroje. Stroj má dvě pásové jednotky (předchozí modely měly 3) s možností tvorby shrnutého řádku do středu mezi dopravníky. V tomto nastavení pracujeme se záběrem do 9,5 m. Nebo pokud dopravníky stáhneme k sobě a ukládáme hmotu do boku jak napravo nebo nalevo tvoříme řádek se záběru až 8,8 m. Výhodou je, pokud vytváříme středový řádek možnost nastavení šířky řádků pro následný libovolný sklizňový stroj.

Nové je i provedení sběračů, které mají menší průměr a jsou tvořeny 5 řadami prstů. Nad sběrači jsou válečky pro usměrnění a přitlačení sbírané hmoty a na ně navazují usměrňovací plastové desky, které vedou sbíraný materiál na pásové dopravníky. Toto řešení je doplněno za dopravníky zadní stěnou s horním štítem, o kterou se materiál zaráží a padá na dopravník. Pokud se sklízí při větším větru je materiál veden jako v tunelu a toto řešení minimalizuje úlet drahocenných lístků vojtěšky a jetele. Pohon dopravníků a sběrače je řešen pomocí hydromotorů s možností změny jejich rychlosti v závislosti na sbíraném materiálu.

Pod sběrači se nachází mechanicky výškově nastavitelné plazy s výměnnými deskami. Zde můžeme zvolit podle půdních podmínek mezi výměnnými plazy ocelovými nebo plastovými. Dokonalé výškové nastavení má i vliv na snadný způsob pohybu stroje na poli.

Nově je řešeno odlehčení jednotlivých sběračů. Na každém sběrači jsou na krajích 2 silné pružiny, kterými se nastavuje odlehčení podle půdních podmínek (předešlé modely měli hydropneumatické odlehčení). Toto řešení je jednoduché a uspořilo nám i na celkové hmotnosti stroje.

Celkový koncept pohonu stroje, kdy pohon sběrače a pásů řešíme pomocí hydromotorů, a vlastní hydraulické jednotky poháněné od vývodové hřídele traktoru a to buď otáčkami na vývodové hřídeli 1000 ot/min nebo 750 ot/min (toto provedení se musí objednat vždy se strojem). Hydraulickou soustavu traktoru využíváme pouze pro skládání a rozkládání stroje.

Ovládání stroje je pomocí jednoduchého intuitivního terminálu, kterým ovládáme tyto procesy: volbu shrnovaní a směr dopravníků, rychlost sběrače, nastavení pracovní nebo transportní polohy. Na ovládači je i počítadlo odpracovaných MTH.

Tato nová celková koncepce stroje snížila jeho celkovou hmotnost na 4800 kg takže stroj je možno nyní agregovat s traktory již od 115 PS.

Pásové shrnovače nové generace budou v brzké době rozšířeny o nové modely s větším záběrem. Inovací stroje jsme docílili snížení váhy stroje, zjednodušení jeho ovládání a nastavení a to nejdůležitější i jeho cenu. Při zachování všech předností z předešlých modelů a využití nového řešení u nového modelu, máme tyto poznatky již potvrzeny od nových uživatelů, kteří s tímto modelem již v loňském roce pracovali.

Kvalitní a čistý sběr to je to hlavní parametr pro dosažení vysoké užitkovosti u dojnic a nejen u nich, tento parametr čistého materiálu potřebují i bioplynové stanice. Tato řešení přináší i nemalé úspory pro řezačky v oblasti ND a spoří i PHM. Tyto stroje Vám vrací Vámi vložené investice zpět.  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook