Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  

Nové talířové brány KUHN míří na česká pole

Nové talířové brány KUHN míří na česká pole

Sklizeň letošní úrody přišla mnohem dříve než obvykle, zemědělce však trápí pořád ty samé problémy. Jedním z nich je podmítka strniště, jejíž správné provedení má vliv na kvalitu dalších polních operací. Zároveň zemědělci vyžadují vyšší denní výkon. Nejrychlejším způsobem, jak zpracovat strniště je použití diskových podmítačů. Podmítka diskovými podmítači je pro tuto operace velice výhodná, jelikož pracovní rychlost disků se pohybuje od 8 do 15 km/h, to dává předpoklad pro vysoký denní výkon strojů. Pracovní hloubka podmítky strniště se zpravidla pohybuje od 4 do 12 cm, tak je možné podmítače velmi lehce táhnout, a tak není potřeba na tuto operaci používat ty nejvýkonnější traktory.

KUHN jako přední výrobce závěsné zemědělské techniky nezůstává pozadu a ke stávající modelové řadě krátkých diskových podmítačů OPTIMER+ s disky o průměru 510 mm přidává zcela nový stroj, a to OPTIMER XL s disky o průměru 620mm. Pro klasickou strništní podmítku je průměr disků 510 mm naprosto dostačující, ale se změnami agronomických postupů přichází i změna ve zpracování půdy. V posledních letech se výnosy v některých oblastech ČR mohou dostat až k magické hranici 10 t/ha. Při drcení slámy to znamená zapravení cca 8t organické hmoty do půdy, na každou tunu organické hmoty platí pravidlo, že se musí zapravit minimálně jeden centimetr do půdy, tak aby rozložení organické hmoty probíhalo co nejrychleji. Takže podmítka do 10 cm je již velmi hraniční pro kvalitní zapravení rostlinných zbytků. Při produkci zrnové kukuřice, je organických zbytků zpravidla více jak 12 t/ha. Dalším případem jsou podniky, které přešly na minimalizační technologii a mají živočišnou výrobu. Pro tyto podniky je nezbytné zapravit statková hnojiva, především hnůj do půdního profilu. Pokud hospodaří na kamenitých půdách, je pro ně velice nevhodné použití radličkových kypřičů a proto vyžadují diskové podmítače, které jsou schopny dosáhnout pracovní hloubky až 15 cm tak, aby došlo ke kvalitnímu zapravení hnoje do půdy.V současné době se klade velký důraz na ochranu půdy a protierozní opatření. Jako většinu těchto strojů je i OPTIMER XL možné osadit přísevem drobných semen na setí krycích plodin, které jsou zahrnuty jako půdoochranná technologie v rámci protierozních opatření Ministerstvo zemědělství. Nejen že krycí plodiny zabraňují erozi, ale také mají pozitivní vliv na kvalitu půdy. Správné používání krycích plodin přerušuje osevní postupy a ozdravuje půdu. Velkým benefitem je samozřejmě dodání organické hmoty do půdy, což zlepšuje mnohé vlastnosti půdy. Pokud se podaří založit kvalitní porost krycích plodin, je poté důležité ji kvalitně zpracovat. Tato operace může být opět provedena podmítačem OPTIMER, který porost kvalitně nařeže a zapracuje do půdy tak, aby se mohl začít rozkládat.

Vzhledem k větší pracovní hloubce mají diskové podmítače OPTIMER XL zesílený rám diskových sekcí. Jelikož se jedná o zcela nový stroj, je zde zcela nový silný páteřový rám, který stroji dodává potřebnou váhu pro správné zahloubení i v nepříznivých podmínkách. OPTIMER XL si zachovává koncepci a integrované nápravy do stroje před konsolidační válec. Tento způsob uložení nápravy umožňuje vysoké pracovní rychlosti až do 15 km/h, stroj se ani v nerovném terénu nerozhoupe, a tak je udržena kvalita práce, stabilita stroje a pohodlí obsluhy. Tím, že soupravu zůstává stabilní, zvyšuje se i životnost strojů, protože souprava nedostává takové rány. Průchodnost velkého množství organické hmoty, zejména pokud se jedná o zpracování po sklizni kukuřice, zaručují samostatně zavěšené talíře o průměru 620 mm. Kvalitní zpracování kovaných slupic, které drží disky jsou zárukou vysoké kvality a výdrže stroje. Jištění slupic disků je řešeno pomocí gumových bloků, které zároveň drží slupici na místě. Jejich dostatečná šířka zaručuje kvalitní jištění každého jednotlivého disku. Mezi jednotlivými uloženími je minimální prostor, a tak se velice redukuje možnost vypadnutí gumového bloku a tím uvolnění slupice. Ložiska na náboji disků jsou bezúdržbová, to šetří čas obsluhy a zvyšuje denní výkon.


Důležitým faktorem při výběru stroje často bývá jednoduchost nastavení a ovládání stroje. KUHN je známý tím, že veškeré své stroje konstruuje tak, aby bylo jejich obsluha a nastavení co nejednoduší, podmítače OPTIMER XL nejsou výjimkou. Nesené verze se klasicky nastavují na zadním utužovacím válci a tříbodovém závěsu traktoru tak, aby byl stroj vodorovně vyrovnaný. Nastavení tažených strojů bývá občas komplikovanější, u strojů KUHN to však neplatí. OPTIMERy XL 4000 a 5000 se hydraulicky nastavují na zadním utužovacím válci, přední část se poté nastavuje na hydraulické oji. Pokud je stroj vybaven předními pojezdovými koly, nastavuje se jak na oji, tak na předních pojezdových kolech tak, aby byl tažen vodorovně a stroj netáhl na jednu nebo druhou stranu. Po vyrovnání stroje na kolech se již pracovní hloubka nastavuje plynule z kabiny traktoru, tak může obsluha plynule změnit pracovní hloubku stroje.

K taženým modelům OPTIMER XL 4000 a 5000, o záběru čtyři a pět metrů, společnost KUHN zákazníkům nabízí i menší nesené modely OPTIMER XL 300 / 350 / 400, jejichž záběry jsou tři, tři a půl a čtyři metry. Tažené modely jsou však pro tuzemské zemědělce zajímavější. Podmítače řady OPTIMER XL je možné agregovat s traktory o výkonu 100 až 300 koňských sil. T

Lze vybírat z různých druhů utužovacích válců včetně typu s otevřeným U profilem, přičemž je každý určený do specifických půdních podmínek. T-Ring představuje nejlehčí válec, osazený prsteny s „T“ profilem. Tento válec je vhodný do lehkých půd. Druhou variantou je válec T-Liner, který je opět s „T“ profilem. T-Liner je však plný, a tedy vhodný pro kamenité půdy. Válec Packliner, třetí možnost, je vhodný do vlhkých podmínek. Díky svému profilu je vhodný pro setí krycích plodin a přípravu seťového lůžka minimalizačního setí. Každý z modelů lze vybavit přísevem drobných semen SH 201 / SH 402 / SH 600 pro setí krycích plodin jedním přejezdem, to zemědělci šetří čas a peníze.

Nový diskový podmítač OPTIMER XL je velmi všestranný podmítač, který v sobě skloubí kvalitní zpracování značky KUHN, jednoduché pracovní nastavení, vysoký denní výkon a úspory nákladů.


  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook