Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  

VOD Kámen usiluje o nejlepší senáž se stroji KUHN

VOD Kámen usiluje o co nejlepší senáž se stroji KUHN

VOD Kámen usiluje o nejlepší senáž se stroji KUHN

Na dojivost, kvalitu mléka a zdravotní stav zvířat má vliv řada faktorů. Jedním nich je kvalita používané senáže. O co nejlepší senáž dlouhodobě usilují ve Výrobně-obchodním družstvu se sídlem v Kámeni. Pomáhá jim v tom pásový shrnovač píce MM 900 od společnosti KUHN, eliminující její znečištění na minimum.

Výrobně-obchodní družstvo se sídlem v Kámeni (VOD Kámen) vzniklo v roce 1993 z původního ZD Kámen. V současné době hospodaří na výměře 1960ha zemědělské půdy, z níž je 500ha trvalých travních porostů. Pozemky družstva se nacházejí v nadmořské výšce 480 - 680 metrů. Ekonomika družstva stojí na třech pilířích - rostlinná výroba, živočišná výrba a provozování vlastní bioplynové stanice.

Produkce mléka
Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu českého strakatého plemene s uzavřeným obratem stáda. Z 2100 kusů ve stádě je 820 dojnic (z nichž je ještě 100 kusů holštýnského plemene, jehož chov je však postupně omezován) s denní dojivostí kolem 24l. Denní produkci mléka (19 000 - 19 500l) družstvo prodává čtvrtým rokem do mlékárny v německém Chamu. Ta má poměrně přísně nastaveno základní množství složek na 4,2% tuku a 3,4% bílkovin, ale na druhou stranu při jejich splnění nabízí dobrou výkupní cenu. Velmi dobré jsou i denní přírůstky mladých býčků, které překračují 1,4kg. Za velmi dobrými výsledky je dlouholetá práce chovatelů. Chov skotu má ve zdejším družstvu dlouholetou tradici a chovatelé dosáhli v minulosti mnoha úspěchů a získali řadu cen. Za úspěchem živočišné výroby je však také rostlinná výroba. Uvědomuje si to také manažer živočišné výroby Marian Bílý: "Kdybychom neměli v družstvu úspěšné agronomy, neměli bychom ani úspěšné zootechniky. Základem všeho je kvalitní výživa. Všechny úspěchy našeho chovu jsou tak logicky úspěchy celého podniku."


Předseda družstva Ing. Josef Houček (vlevo) s manažerem živočišné výroby Marianem Bílým


Zajištění krmivové základny
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování tržních plodin a zajištění krmivové základny pro živočišnou výrobu. Z tržních plodin družstvo pěstuje řepku (na 180ha) a brambory (na 150ha). "Brambory nejen pěstujeme, ale také je zpracováváme ve vlastní loupárně a dodáváme jako loupané syrové či vařené odběratelům v Praze, Českých Budějovicích a na Pelhřimovsku," vysvětluje předseda družstva Ing. Josef Houček a pokračuje: "Zbytek rostlinné výroby je podřízen rozsáhlé živočišné výrobě."

Pro potřeby zemědělské výroby pěstuje družstvo na 320ha kukuřici a na 120ha silážní žito. Žito družstvo sklízí koncem května a po něm ihned bezorebně seje kukuřici. Dlouholetá praxe ukazuje, že je úroda kukuřice téměř stejná, jako u té tradičně pěstované. Také obilniny, pro něž je vyhrazena plocha 500 až 550ha, jsou částečně určeny pro potřeby chovu. Z jejich výnosu družstvo vyčlení 500 až 600t pro tržní účely, zbytek produkce směřuje opět do živočišné výroby. A zapomenout nesmíme ani na pícniny na orné půdě, kterým je vyčleněna plocha 200h.

Třetí pilíř
Třetí důležitou činností družstva je výroba elektrické energie. "Provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 740 kW, a to především jako odpadové hospodářství na farmě,"vysvětluje předseda družstva. Jeho slova potvrzují následující čísla. Do bioplynové stanice putuje každý den 66 tun slamnatého hnoje (všechny stáje jsou stlané), 10t kukuřičné siláže a 5t silážního žita. A protože drustvo provozuje loupárnu brambor, z níž jdou odpady do lihovaru, dostává bioplynová stanice ještě 30 až 40m3 výpalek. Zbytek vyprodukovaného hnoje, společně s digestátem družstvo vyváží na pole a zaorává. Separát je používán také na stlaní. Zkrátka uzavřený kruh.

Zpracování půdy
VOD Kámen zpracovává téměř veškerou výměru půdy tradičně, tedy s orbou. Je to především dáno velkým objemem zapravovaného organického hnojiva. Bezorebně zpracovává pouze část výměry před setím řepky a u kukuřice pěstovaná po žitě.

Dlouhá léta se značkou KUHN
Ve VOD Kámen využívají dlouhá léta, a nejen při sklizni píce, stroje značky KUHN. Těmi prvními byly před více než dvaceti lety rotační brány a pneumatický secí stroj. Pak již následovala technika pro sklizeň a rozdružování balíků. Do živočišné výroby byl pořízen rozdružovač balíků PRIMOR 3570 a pak již v roce 2012 následovala sklizňová technika. Tu tvořila výkonná žací trojkombinace FC 883 FF a FC 313 F FF s pracovním záběrem 8,8m, která podstatně zvýšila kvalitu a produktivitu sklizně a dále lis VB 2160 OC 14. Později, v letech 2016 a2017, byly do linky na sklizeň píce velmi dobře začleněny také dva obraceče GF 6502 s pracovním záběrem 6,5m. Za jednu z nejlepších investic však v Kámeni považují nákup pásového shrnovače KUHN MERGE MAXX 900, který odvádí perfektní práci již čtvrtou sezónu.


KUHN MERGE MAXX 900 má pracovní záběr devět metrů


Kvalitní krmivo je nezbytné
"Každý chovatel skotu ví, jak důležitá je kvalitní a čistá píce a následně senáž. Hledali jsme proto nejvhodnější shrnovač," vzpomíná Marian Bílý. "Vyzkoušeli jsme techniku více značek a nakonec nás nejvíce oslovil pásový shrnovač KUHN MERGE MAXX 900. Shrnuli jsme s ním v rámci zkoušek sto padesát hektarů a kromě toho, že splnil hlavní úkol, nenahrabval s pící i hlínu, potěšil nás i tím, že nemotal píci a vytvářel rovnoměrný řádek. Obhájit potřebu tohoto stroje před představenstvem však nebylo úplně snadné, nepatří totiž mezi laciné modely. Do té doby jsme používali výkonný rotorový shrnovač s pracovním záběrem 12,8m a pro nezasvěcené nebyl další důvod přecházet na shrnovač dražší a s menším záběrem. S odstupem času ale nikdo nelituje. Nový stroj zvýšil kvalitu senáže a velkou měrou přispěl k zvýšení užitkovosti skotu a zlepšení jeho zdravotního stavu."

Obsluha stroje - Jaroslav Mareš ml.


Zrozen pro práci na orné půdě
Kvalita práce pásového shrnovače se ukáže především při sklizni pícnin na orné půdě. "Když jsme shrnovali jetele rotorovými shrnovači, často docházelo k odrolu lístků, což snižovalo kvalitu senáže, ale především jsme se neubránili příměsím hlíny. To nám následně zvyšovalo obsah popelovin v senážích na 14 až 15% a u skotu se vyskytovaly zdravotní problémy," vzpomíná Marian Bílý. "Přitom senáž z jetlů je stěžejní složkou krmiva pro dojnice v reprodukčním věku," doplňuje zootechnika předseda družstva Houček. "Navíc od března loňského roku, na základě požadavků německého odběratele na GMO free mléko, v Kameni již do krmiva nepřidáváme soju. Nahradili ji řepkovým šrotem se sladovým květem."

Unikátní způsob sběru pásovho shrnovače je k píci velmi šetrný. Prsty píci zvednou na pohyblivý pás, a ten ji dopraví na řádek. Vysoký obsah příměsí a následně popelovin je minulostí. Dnes jsou ve VOD Kámen spolehlivě v normě. Obsah popelovin je hluboko pod 10%. Čistou píci oceńují nejen zootechnici, ale také mechanizátor, protože šetří pracovní ústrojí samojízdné řezačky.

S novým shrnovačem přišla také změna v technologii sklizně. "Postupem času jsme přešli ke sklizni vlhčí píce. Po posečení ji necháme maximálně jeden den zaschnout a následně ji shrnujeme, abychom zbytečně neztráceli odrolem to nejkvalitnější, ted lístky. Pásový shrnovač MERGE MAXX 900 se k píci chová opravdu velmi šetrně. A to, co tam nechci mít, tedy hlínu, to tam nemám. Senáže jsou stabilní, nehnijí a lze snížit množství konzervantů," pochvaluje si Marian Bílý a na závěr dodává, že kvalitu senže dnes umíme ovlivnit přímo na poli dobrým manažerským rozhodnutím. A nákup pásovho shrnovače MEERGE MAXX 900 rozhodně patří mezi ta nejlepší rozhodnutí která při výběru zemědělské techniky udělali. "Troufám si tvrdit, že za uplynulé čtyři roky se nám MERGE MAXX 900 již na zvýšené dojivosti zaplatil. A zlepšený zdravotní stav skotu je bonus navíc."


Píce je čistá, bez příměsí


MERGE MAXX 900
Pásový shrnovač sena a píce MERGE MAXX 900 od společnosti KUHN s pracovním záběrem devět metrů je ideální pro shrnování velkého množství píce s maximálním zachováním výživových látek, protože sbírá a přepravuje píci bez kontaktu se zemí. Píci lze shrnovat na střed, doprava nebo doleva, a vytvářet řádek široký 1,4 až 1,8m. Obsluha ocení v kabině traktoru velmi dobrou ovladatelnost díky říditelnému podvozku.

Shrnovač MERGE MAXX 900 vytváří řádek široký 1,4 až 1,8 m


Pásový shrnovač MERGE MAXX 900 velmi dobře zapadl do skliznové linky VOD Kámen. Jako optimální se ukázala pracovní rychlost 8 až 12 km/h. Problémy nemá ani s přípravou řádku pro samojízdnou řezačku, potřebných 60 ha denně s přehledem zvládne.

A kolik práce za sezónu pásový shrnovač vykoná? Celkem shrne jetele z 600ha, travní porosty z 500ha a dalších 500ha udělá v službách, protože zájem o kvalitní píci je v okolí velký.  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook