Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  

Špičkové pluhy KUHN pro špičkovou orbu

Špičkové pluhy KUHN pro špičkovou orbu

Orba patří mezi nejstarší technologie zpracování půdy, která vyvolala zemědělskou revoluci a způsobila tak velký skok ve výnosech pěstovaných plodin. Pluh kvalitně prokypří půdní profil a dostane vzduch do půdy. Tím podporuje mikrobiální život v půdě. V posledních desetiletích ustupuje orba v některých oblastech minimalizaci. Ukazuje se však, že je orba jednoduchým způsobem, jak zlikvidovat vytrvalé plevele. V případě minimalizace je nutné tyto plevele likvidovat glyfosáty, proti kterým se však postupně stávají rezistentními navíc nejnovější ustanovení MZe jejich aplikaci výrazně omezuje a je velmi pravděpodobné, že v nejbližších letech bude jejich používání zakázáno úplně.

Občasná nebo pravidelná orba tak přináší řešení, které zajišťuje likvidaci plevelů. Nesmíme také zapomínat, že pluh je zatím jediný zaručený nástroj, jak dostat organickou hmotu, která je nahoře do země a to, co je dole zase na povrch. Nejen v případě velkého množství rostlinných zbytků po sklizni, ale také krycí plodiny nebo hnůj.

Společnost Kuhn patří k předním výrobcům pluhů na světě. Pluhy se vyrábějí na západě Francie ve výrobě HUARD. Firma Kuhn vyrábí kompletní sortiment pluhů od malých pluhů se 2 tělesy až po velké nápravové pluhy se 13 tělesy s možností práce On-Land


Jištění pluhů KUHN

Společnost KUHN nabízí na své pluhy dva systémy jištění. První představuje jištění trhacím šroubem. Jedná se o ekonomické řešení do podmínek bez nebo s minimem kamení, které pomáhá udržet náklady na mechanizaci na nízké úrovni, přestože pluh plní svojí funkci na 100%. Šroub jistí orební těleso v pracovní poloze silou 3000 kg/cm2. Umístění šroubu je se směrem pracovní jízdy, takže v případě utrhnutí je velmi jednoduché vyndat jeho zbývající části. Trhací šroub má nesporné výhody oproti střižnému šroubu, který má tendenci se natahovat a vybíjet díry, ve kterých je usazen.

Druhým řešením je Non – Stop hydraulické jištění neboli NSH. Non – Stop hydraulické jištění je řešením pro kamenité půdy. Zaručuje pohyb orebního tělesa až 70 cm vertikálně a 20 cm do boku. Ve chvíli, kdy jsou podmínky pozemku velmi heterogenní, je možné pluh vybavit systémem Varibar a tlak v hydraulické soustavě je následně možné měnit během práce podle půdních podmínek. V případě velmi těžkých podmínek je potom možné pluh vybavit systémem Maxibar, který zaručuje jistící sílu na špičku tělesa až 2500 kg/m2.


Nesené pluhy KUHN

Pluhy Master představují jednu z nejširších nabídek pluhů na trhu, s výběrem pro téměř jakéhokoliv zákazníka. Kuhn je schopen dodat jak pluhy se 2 tělesy, tak i nesený pluh se 7 tělesy a rovněž nesené pluhy On-Land. Vzhledem k takto širokému rozsahu jsou pluhy rozděleny do několika modelů, podle toho, jaký traktor má pluh táhnout. Shodným prvkem všech pluhů je jejich lehkost tahu, která zlepšuje ekonomiku orby. Velkou výhodou pluhů Master, je jednoduchost nastavení, jak první radlice, tak základního nastavení vedení pluhu, které se nastavuje podle vnitřního rozchodu zadních kol traktoru, poté se na to již nemusí šahat. Naprostá většina nastavení na pluzích je bez nářadí, což velmi usnadňuje, zrychluje práci a zvyšuje pracovní výkon. Nesené pluhy je možné vybavit podle přání zákazníka četným volitelným vybavením, včetně předradliček, krojidel, různých hloubkových a transportních koleček


Tažené pluhy KUHN

Pluhy Leader se rozdělují na dvě modelové větve a to Multi - Leader a Vari – Leader. Pluhy první zmíněné kategorie jsou pluhy s krokovým nastavením záběru 35/40/45/50 cm na radlici. Vari – Leader jsou pluhy s variabilním nastavením záběru během práce od 35 do 55 cm. Pluhy mají tahovou náročnost od 23 do 45 hp na orební těleso. Takto nízké nároky na tahovou sílu jsou dány dobrou geometrií orebních těles a velkým opěrným kolem o průměru 1000 mm. Na přání může být až 1200 mm. Nízké nároky na tahovou sílu znamenají, že je možné tahat pluh menším traktorem i při zachování pojezdové rychlosti v ekonomických otáčkách. Tím jsou snižovány nároky na finanční prostředky. Jednoduché otáčení na souvrati také zvyšuje denní výkon soupravy. Polo – nesené pluhy Leader od KUHN mají unikátní závěs, který se může zlomit až do úhlu 110°. Zároveň je zadní pneumatika traktoru stále dostatečně daleko od orebního tělesa tak, aby se neprorazila. Tento velký úhel umožňuje obsluze bez problémů malý poloměr otáčení a tak šetří čas, který se může využit pro orbu. Pro velké traktory nebo pro ty, jež nechtějí jezdit v brázdě, je možné pluhy vybavit sadou On - Land pro orbu mimo brázdu. Pluhy Leader je samozřejmě možné vybavit hydraulickým nastavením první radlice, které usnadňuje práci při nastavení pluhu obsluze traktoru.

Opotřebitelné díly KUHN

Důležitou součástí každého pluhu jsou kvalitní opotřebitelné díly. KUHN má několik patentovaných opotřebitelných dílů. Odhrnovací deska z vrstvené oceli Triplex, vyznačující se dlouhou životností, po kterou si zachovává svoji pružnost, zajišťující odolnost vůči nárazům. Ostří jsou kovaná přímo v továrně Chateubriant tak, aby byl udržen co největší podíl dílu na pluhy vyrobených přímo firmou KUHN. Také otočná dláta Olympic mají jedinečný tvar s prodlouženým a zesíleným hrotem. Pluh je možné vybavit také karbidovými dláty Super Marathon, která vydrží až 12x déle než běžná dláta. Pokud jsou k tomu vhodné podmínky, jsou tyto dláta, i přes vyšší cenu, velmi dobrou ekonomickou variantou. Zorat celou výměru na jedno osazení neznamená jen přímou úsporu na „železe“, ale také na čase. Obsluha se totiž místo šroubování věnuje orbě. Čas je v poslední době velkým problémem, který zemědělci řeší v souvislosti s úbytkem kvalifikované pracovní síly a s měnícími se klimatickými podmínkami. Karbidová dláta Super Marathon společnosti KUHN se tedy mohou stát řešením těchto naléhavých problémů.

Jak již je zřejmé z výše uvedeného textu, pluhy KUHN lze plně vybavit dle přání a potřeb zákazníka tak, aby byl pluh šitý na míru pro konkrétní pracovní podmínky. K tomu je možné dále dodat široké spektrum volitelného vybavení od dlát, předradliček až po pojezdová kola. KUHN nabízí ucelenou nabídku pluhů pro všechny zemědělce. Společně s kvalitními opotřebitelnými díly nabízí KUHN pluh, který je ekonomický, robustní, obratný, modulární zkrátka vhodný pro každého zemědělce.  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook