Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  

Šetření vláhy při konvenčním zpracování půdy

Šetření vláhy při konvenčním zpracování půdy

V současné době se již nemá smysl ptát, jestli zemědělce trápí sucho. Trápí nás všechny téměř v každém regionu České republiky. V některých oblastech je to již nyní dosti kritické a je jasné, že sucho zasáhne opět do výnosů všech hlavních plodin pěstovaných na území ČR.

Technologie, jak hospodařit s nízkým úhrnem srážek již existují, jako například přímé setí, pásové zpracování půdy atd. Přechod na tyto technologie však znamená naprosté otočení směřování farmy. Navíc se při používání těchto technologií špatně zapracovávají statková hnojiva. I tyto technologie KUHN rozvíjí a vyrábí. Mají úspěch.

Nejjednodušší technologií pro šetrné hospodaření s vodou jsou kombinace rotačních bran a integrovaného secího stroje. Letošní prudké jaro opět ukázalo, jak je nutné zaset co nejdříve, dokud je v půdě aspoň nějaká vláha ze zimy. Bohužel běžnou praxí je po poli jezdit a rovnat ho různým nářadím, jako jsou smyky, kultivátory nebo kompaktory. Navíc se většinou nejedná o jeden přejezd, ale o více přejezdů, a to i třeba dva dny předtím, než přijede na pole secí stroj. V klimatu, jaké poslední dobou panuje, je již půda řádně suchá, vyfoukaná a rozbitá na prach. Tato příprava samozřejmě není špatná během hodně vlhkých jar, kdy je opravdu nutné půdu otevřít a nechat trochu proschnout, aby se do ní dalo zaset, bohužel v posledních letech je použití této techniky poněkud nešťastné.

Secí kombinace proto vychází jako nejšetrnější technologie, a to z mnoha důvodů. Hlavním z nich je setí jedním přejezdem. Mnoho zemědělců se zdráhá set přímo do hrubé brázdy, avšak mnoho praktických zkušeností ukazuje, že to možné je. Při správném nastavení pracovní hloubky rotačních bran neuvidíte na poli nerovnosti. Rotační brány v jednom přejezdu, kypří, rovnají a znovu konsolidují půdu pomocí utužovacího válce, tak je nachystáno kvalitní seťové lůžko pro uložení osiva. Dalším obvyklým protiargumentem je malá pojezdová rychlost kombinace a nízký denní výkon. Opět to již neplatí, současné rotační brány KUHN mohou v pořádku operovat i v rychlostech okolo 13 km/h. Samozřejmě to závisí na pracovní hloubce a kvalitě orby. Pokud je brázda opravdu hrubá a nalámaná, tak je vhodné vybavit přední ramena traktoru packer válcem nebo smykovou lištou. Tyto nástroje strhnou hrubou brázdu, traktor potom jede po rovině a rotační brány nemusí být tak utopeny.

KUHN je leadrem ve výrobě rotačních bran a integrovaných secích strojů. V našem portofoliu jsou rotační brány pro všechny kategorie traktorů. Secí kombinace se pohybují v rozmezí 2,5 m až 6 m. V nabídce jsou jak mechanické secí stroje význačné svojí jednoduchostí, tak isobusové pneumatické stroje, které jsou připraveny na precizní zemědělství a mohou i variabilně dávkovat výsevek.

Secí kombinace je výborná volba, pokud chcete šetřit: čas, peníze, techniku, a hlavně půdní vláhu.

  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook