Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  

Přísev plodin pomocí secích strojů KUHN

Přísev plodin pomocí secích strojů KUHN SH

Současná klimatická a legislativní situace klade větší a větší nároky na ochranu půdy. Jednou z nejpoužívanějších technik jsou krycí plodiny. Ty jako takového pomáhají omezovat větrnou a vodní erozi během období roku, kdy na pozemcích nerostou komerční plodiny. Zabraňují také přebytečnému výparu vody. Nedílnou vlastností těchto plodin je, při vhodné skladbě směsí, přeměna vzdušného dusíku na pevný a jeho ukládání do půdy.

Pro efektivní využití této technologie je nutné kvalitní založení těchto porostů, jelikož osivo směsí není levné a pokud chceme čerpat co nejvíce výhod z technologie, je nutné věnovat založení těchto porostů co největší péči. Nejjednodušší metoda založení těchto porostů je rozmést osivo na čerstvě zpodmítaný pozemek rozmetadlem průmyslových hnojiv. Tato metoda je sice nejrychlejší, ale má několik úskalí: osivo není v řádném kontaktu s půdou, a tak mohou být problémy se vzcházením; a druhým je vzdálenost rozhozu osiva rozmetadlem. Dobrou metodou založení porostů je setí secím stroje do minimalizace po podmítce nebo přímo do strniště secím strojem na přímé setí. Takovéto založení porostu má vždy zaručené vzcházení velkého množství zasetých jedinců, váže však velké množství techniky farmy. Velmi dobrým kompromisem je založení porostů hned při podmítce přísevem, který je spárován s podmítačem, kdy výpady semenovodů jsou před pěchovacím válcem podmítače a zajišťují tak kontakt osiva s půdou a tím jeho dobré vzcházení.

Vzhledem k tomu, že společnost KUHN vždy myslí na ochranu půdy a technologie, které zlepšují kvalitu půdy, nabízí tato firma několik takových řešení. V nabídce je několik modelů SH 201 / SH 402 / SH 600 / TF 1512. Přísev s označením SH 201 je elektricky poháněný s objemem zásobníku 200 l pro malé nesené podmítače. Výpady jsou umístěny na bránové liště, která je posazená před zadním válcem. Řada SH 402 je již větší a jak napovídá název, má zásobník na 400 l. Jje již možné ho vybavit plynulou změnou výsevku v závislosti na pojezdové rychlosti. Největším zásobníkem, který se dá namontovat na podmítač je SH 600. Tento přísev má objem 600 l a je určený pro velké tažené podmítače. Umí plynule změnit výsevek v závislosti na pojezdové rychlosti a je osazen dávkovací jednotkou VENTA, která je schopná dávkovat osivo od 1 do 450kg/ha. Největším možným řešením je čelním zásobníkem VENTA TF 1512 v kombinaci s rozdělovací hlavou na podmítači. Tento zásobník může mít objem až 2000 l, takže je možné ho použít jak na přísev meziplodin, tak i na přihnojovaní během podmítky. Také je osazen dávkovací jednotkou VENTA a je tedy plně nachystán na precizní zemědělství.

Setí krycích plodin je velkým tématem posledních let, společnost KUHN, dokáže najít řešení v této oblasti pro každého zemědělce v České republice.  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook