Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  
 AKCE A VÝSTAVY
 KUHN v praxi
 NOVINKY

Obměna se v Čechticích vyplatila

Obměna se v Čechticích povedla

Je lepší investovat do staré secí kombinace několik set tisíc a udělat z ní „mladou“, nebo je rozumnější pořídit si za více peněz nový secí stroj? Toto dilema řešili před časem v Zemědělském družstvu Čechtice. „Původně jsme využívali modrou secí kombinaci, kterou jsme si pořídili někdy kolem roku 2007. Nejenže byla na dnešní dobu už technicky zastaralá, ale projevovalo se u ní stále více poruch a opravy byly také technicky i finančně náročnější. Kdybychom ji nechali repasovat, určitě by ještě nějakou dobu spolehlivě sela. My jsme se však rozhodli pro nový, technicky vyspělejší secí stroj, který už splňuje současné požadavky moderního zemědělství,“ říká Ing. Josef Kolanda, místopředseda družstva.Ing. Josef Kolanda

Zemědělské družstvo Čechtice hospodaří na 2400 ha orné půdy, z toho je asi 2000 orné a zabývá se jak živočišnou, tak i rostlinnou produkcí. V živočišné výrobě dominuje produkce mléka přibližně od 700 dojnic holštýnského skotu, které patří v ČR k nejlepším. Každý den dodá družstvo do mlékárny kolem 21 tisíc litrů mléka. V rostlinné výrobě patří k hlavním plodinám obilniny, řepka, jeteloviny, pícniny a kukuřice na siláž pro skot i bioplynovou stanici.

Výběrové řízení vyhrálo ESPRO

„Bylo nám zřejmé, že potřebujeme přesný a spolehlivý secí stroj, který by pracoval po celou směnu bez jakýchkoliv problémů a nebyl každý druhý den v dílně, jak se u původní kombinace už běžně stávalo,“ vzpomíná na rok 2016 Josef Kalanda. „Vývoj u secí techniky jde mílovými kroky kupředu a v současnosti je na trhu řada značek, které naše požadavky splňují. Udělali jsme si, proto vlastní výběrové řízení a v našich podmínkách vyzkoušeli čtyři různé secí stroje. Posuzovali jsme jejich technickou úroveň, nastavování, ovládání, vlastní setí, přesnost výsevku i vzcházení a zapojení porostu. Při výběru dostali rozhodující slovo mechanizátor, agronom a zejména obsluha secího stroje. Všichni jsme se shodli na tažném pneumatickém stroji KUHN ESPRO 6000R o záběru šest metrů, který byl v porovnání s jinými i cenově výhodnější. Jedním z dalších důvodů bylo také to, že některé pozemky ořeme, jiné pouze podmítáme a tento stroj dokáže přesně zasít do obou způsobů zpracování půdy. Jeho využití je tak mnohem širší.“


„Na podzim roku 2016 jsme do zemědělského družstva Čechtice zapůjčili na dva dny secí stroj KUHN ESPRO 6000R,“ zapojuje se do hovoru Ing. Jan Němec ze společnosti Garnea a. s., Neplachov. „Zdejší zemědělci si chtěli ověřit, jak se s ním pracuje, jak se plní, vyprazdňuje, ovládá a především, jaké porosty dokáže založit. Přestože se selo v tvrdých a vyschlých půdních podmínkách, kdy se za strojem silně prášilo, porosty rychle vzcházely, byly dokonale zapojené, vyrovnané a agronom k nim neměl žádné připomínky. I Čechtičtí se přesvědčili, že secí stroj ESPRO zcela splňuje všechny agrotechnické podmínky.“

Postřehy mechanizátora a obsluhy

„V našem družstvu jsme vyzkoušeli několik secích strojů a KUHN ESPRO byl nejlepší,“ tvrdí mechanizátor družstva Petr Smítka. „Ocenil bych u něj nejen velkou násypku o objemu 3500 litrů či kontrolu výsevku na všech výsevních jednotkách, ale také přední pneumatikový pěch. Oproti konkurenci jsou použita velká kola s malým valivým odporem, což má vliv na menší spotřebu nafty u traktoru. Kola utuží ornici a dokonale rozmačkají i velké tvrdé hroudy. Co je také podstatné, u zadního pneumatikového pěchu jsou velká úzká kola předsazená o dvacet centimetrů, takže nevzniká žádný „buldozer efekt“ a ornice mezi koly lehce proplouvá. Pokud jsou kola v jedné rovině, hrnou před sebou ornou půdu a stroj jede stále jakoby do kopce, což má samozřejmě vliv na větší požadovaný příkon, a tím i vyšší spotřebu nafty u traktoru. V našem podniku agregujeme tak velký stroj jen s traktorem Fendt 927 o výkonu 270 koní.“


„U ESPRO bych vyzdvihl především jeho jednoduchost,“ doplňuje mechanizátora obsluha stroje Ladislav Burian. „U jiných secích strojů jsem při změně seté plodiny musel měnit výsevní válečky nebo převodová kola. ESPRO má jeden univerzální váleček pro malá i velká semena, takže nastavení výsevku je snadné a jednoduché. Snadné je i plnění či vyprazdňování násypky, stejně jako oprava či výměna poškozených kol předního pneumatikového pěchu, neboť se nemusejí sundávat všechna kola z hřídele. Práci mi ulehčuje i to, že veškerá nastavení se provádějí bez nářadí. Co je také velice důležité, při přepravě po silnici nejede secí stroj po všech pneumatikách středního dílu jako u některých jiných typů, ale jen po čtyřech kolech. Chová se tak jako návěs, je stabilní a jízda je bezpečná. Při setí jezdím rychlostí 13 km/h za směnu zaseji až 50 ha.“

Až čtyři plodiny najednou

Secí stroj KUHN ESPRO 6000R si čechtické družstvo pořídilo koncem loňského srpna a už na podzim s ním zaselo 900 až 1000 hektarů. Další stovky hektarů na něj čekají nyní na jaře a to včetně 120 hektarů určených pro GPS. Porost tvoří pšenice, hrách, jetel a trávy. „Dříve jsme seli postupně hrách, pak pšenici, třetím přejezdem jetel a čtvrtým trávy,“ vysvětluje místopředseda družstva. „Čtyřikrát jsme museli vjet na pole, což mělo negativní vliv na zhutnění orné půdy. Proto jsme secí stroj ESPRO vybavili jednoduchým secím strojem APV na přísev trav a jetelovin, takže nyní můžeme založit stejný porost během jednoho přejezdu. V násypce secího stroje bude směs pšenice a hrachu, v násypce APV pak směs jetele a trávy pro podsev. S touto dodatečnou výbavou jsme počítali už při nákupu secího stroje ESPRO a také proto jsme nezvolili model s přihnojováním pod patu,“ dodává místopředseda.

„S novým secím strojem zasejeme v družstvu všechny plodiny,“ dodává závěrem Ing. Josef Kolanda. „Zatím jsme s ním nadmíru spokojeni, ať už jde o vlastní setí, nebo založené porosty.“  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook