Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  

KUHN Striger 100 M / R zpracování půdy pro lepší hospodaření s vodou

KUHN Striger 100 M / R zpracování půdy pro lepší hospodaření s vodou

V současné době většinu zemědělců trápí extrémní výkyvy počasí. V některých regionech se vyskytují extrémní srážky až 50 mm za hodinu a v jiných oblastech se potýkají s nebývalým suchem. Oba tyto problémy pro pěstování plodin lze vyřešit metodou pásového zpracování půdy neboli Strip-Till. Kuhn pro tuto metodu nabízí stroj Striger 100 M / R.

Pásové zpracování půdy je legislativně bráno jako protierozní opatření a je možné jej využít na středně erozně ohrožených pozemcích. Použití této metody uchovává ornici na poli, kam patří tak, aby se zachovala úrodnost pozemku. Dalším, neméně důležitým, pozitivním účinkem je následný pozitivní efekt na veřejné mínění obyvatel a starostů obcí, v jejichž katastru zemědělec hospodaří, vzhledem k tomu, že touto metodou redukuje i odtok vody z polností do vesnic. Nejlepší a nejefektivnější použití této techniky pro maximalizaci protierozního efektu je vytvoření řádků do vymrzlé nebo chemicky zlikvidované meziplodiny. Organická hmota, která zůstává na povrchu, zpomaluje a filtruje stékající vodu po svahu.


Pokud se bavíme o komplikovaném jarním setí širokořádkových plodin v oblastech postižených suchem, i zde nabízí metoda Strip-till řešení. Jelikož každý přejezd půdu vysušuje, je nutné jarní přejezdy co nejvíce zredukovat. Metodou pásového zpracování stačí na přípravu pro setí jeden, maximálně dva přejezdy. Během těchto přejezdů je půda nakypřena a může začít proces zahřátí pro uložení osiva. Zatímco meziřádek zůstává neporušený a tím je zachovaná vzlínavost vody v půdě. Krycí plodina, jež zůstala v meziřádku, chrání jeho povrch, a tak zabraňuje výparu vody.


Nezbytným vybavením stroje na pásové zpracování půdy je sada na přihnojení pevnými průmyslovými hnojivy nebo řeznou hlavou pro aplikaci kejdy / digestátu. Hloubka uložení hnojiva je jednoduše nastavitelná.

Myšlenka technologie pásováho zpracování půdy v sobě kloubí zachování výnosů jako při konvenčním zpracování, při kypření půdy až do hloubky 30 cm a metody No-Till, kdy se zachovává struktura půdy v meziřádku. Efektivní použití stroje spočívá v přijetí celkové koncepce této protierozní metody. Správné zpracování rostlinných zbytků po sklizni, setí vhodných krycích plodin. Zavedení přesné GPS do traktorů, které jezdí se Strigrem a přesným secím strojem.

KUHN tímto strojem nabízí komplexní východisko pro řešení mnoha problémů, se kterými se dnešní zemědělci potýkají. Stroj nepřináší jen benefit ve formě protierozního opatření. Jeho schopnost přesně ukládat hnojivo přináší uživateli také ekonomický bonus.  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook