Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  
 AKCE A VÝSTAVY
 KUHN v praxi
 NOVINKY

ESPRO 6000 ve Velké Británii

Důležitá je flexibilita

V případě širokého rozsahu plodin od tuřínů setých přímo do strniště až po kukuřici, setou do zorané půdy, měli by jste se poohlédnout po speciálních diskových secích strojích, které jsou určeny pro minimalizační zpracování půdy.

„Chceme dělat spoustu práce přímo do zoraného půdy, stejně tak do podmítky“

napsal James Andrews

Odchod od zavedených modelů je odvážný krok, navíc když investujete do nového secího stroje.

Když přišlo na nákup nového secího stroje pro velkou bioplynovou stanici AD Hants se to Steve Shutler, rozhodl udělat. Po rozmýšlení se a zamítnutí několika možností, včetně více populárního Väderstad Rapid, se dostal k ESPRU od KUHN, které bylo zrovna představené na trhu Velké Británie.

Stejně jako Väderstad Rapid, využívá dvě sady disků pro zpracování povrchu před secími dvojdisky. Přestože to jsou funkce, které se objevují jako nové a Steve už je starší člověk, tak se mu líbí. „Veškeré setí jsme si nechali dělat podnikem služeb, který měl Väderstad Rapid, ten dělal opravdu dobrou práci.“ Řekl Steve Shutler. „Nicméně, protože jsme chtěli provádět mnoho práce přímo do zorané půdy, stejně jako jen minimalizací, přemýšleli jsme, že se musíme podívat po novém stroji s předním pěchem, který konsoliduje povrch před disky.“ ESPRO se ihned objevilo jako varianta, jelikož zde byla možnost předního pneumatikového pěchu a jako bonus navíc jeho lokální dealer prodává stroje KUHN. Rovněž se mu líbí, že secí disky jsou více agresivní než u Väderstadu. Také větší průměr kol zadního pěchu, které jsou navíc přesazené, snižují nároky na tah.

Secí stroj dorazil na farmu na jaře 2015 a byl předán bratrovi Steva Shutlera Philovi, který dostal za úkol nastavit stroj a zaset mix triticale, žita a ovsa. První věc, které si Phil Shutler všiml, byla jednoduchá kalibrace a přesnost výsevní jednotky. „Jen naťukáte cílový výsevek na obrazovku, poté provedete kontrolu výsevku. To je velice užitečná funkce před započetím setí. Kalibrační vak je automaticky naplněn a poté ho zvážíte. Pokud se hmotnost liší můžete stroj jednoduše přenastavit.“ Nicméně to po většinu času nebylo nutné, takže nebylo potřeba upravovat nastavení.

Celkově zasel Phil Shutler 250 ha plodinového mixu, většina z toho byla zaseta přímo do hrubé brázdy. Tady se projevily výhody předního pěchu. “Udělal jsem mnoho práce s různými secími stroji tohoto typu. Ty obvykle měly potíže na nakypřené půdě, jelikož šlo velké množství hlíny přes disky, ale přední pěch od KUHN půdu dobře a úhledně utužuje a disky tak pracují rovným konsolidovaným povrchem.“ Přítlak pěchu může být nastavený podle aktuálních podmínek dodává.

Zbytek jarního setí bylo zaseto do půdy připravené diskovým podmítačem, který pracoval do hloubky 10 cm. Tady agresivní disky ESPRA o průměru 460 mm odvedly skvělou práci při promíchání půdy a zapravením povrchových zbytků. Také se překvapivě podařilo připravit seťové lůžko i ve špatných půdních podmínkách. „V minulosti jsem shledával tento typ setí nevhodný pro vytvoření dobrého seťového lůžka v těžké hrudovité půdě, takže osivo zůstávalo na povrchu. Přestože jsme měli špatné počasí, tak se secí stroj Espro neucpal a osivo bylo zapraveno do půdy.“

V první jarní sezóně bylo zaseto 250 ha mixu triticale, žita a ovsa. K tomu bylo zaseto 200 ha jarního žita a 80 ha jarního triticale, to znamená více jak 530 ha v první jarní sezóně. Během sezony 2016 secí stroj také sel tuřín přímo do strniště, do kterého byl zapraven digestát, říká Steve Shutler. „Dokonce i tady se nám podařilo vytvořit dobré seťové lůžko - digestát jsme zapravili do hloubky 100 – 125 mm a potom jsme zaseli tuřín do mělké hloubky a vše vzešlo velmi dobře.“

Během jarního setí bylo ESPRO 6 m zapřaženo za John Deer 6210R o výkonu 210 koní. Ve středních půdách s docela rovným terénem to stačilo na pracovní rychlost mezi 12-15 km/h a v lehkých půdách byla atakována hranice 17 km/h. Denní výkon, tak byl vyšší než 50 ha za den. Nicméně pokud byly půdy těžší a terén kopcovitější, tak se ukázaly limity síly a tahu traktoru a také začala růst spotřeba paliva. Pro sezonu 2016 byl secí stroj spřažen se 300 koňovým Case Optum 300, který neměl problém téměř v žádných podmínkách a spotřeba byla nižší i v tvrdých podmínkách.

„Kuhn se koncentruje na zjednodušování života obsluhy.“ Zaprvé souvraťová automatika a joystick jsou jednoduše nastavitelné a jednotlivé pracovní časti se zapojují plynule do práce. „Nastavili jsme si to tak, že po stisknutí tlačítka se jako první spustil přední pěch následován pracovními disky. Botky se dotkly země hned jak do nich dorazilo osivo. Nebyla zde žádná prodleva mezi začátkem práce stroje a distribucí osiva. Nestalo se nám, aby osivo zůstávalo na povrchu.“ Joystick také urychluje přístup pro přenastavení různých prvků během práce bez přerušení automatiky. „To znamená, že můžete zatáhnout znamenák v momentě, kdy se blížíte ke stromu nebo přitlačit více přední pěch, pokud najedete na hroudy.“

Jeho jedinou připomínkou bylo, že obrazovka VT 50 v kabině nebyla tak velká, aby na ní byly vidět všechny nastavení jasně. „Chvíli jsem pracoval přes ISOBUS, takže jsem viděl funkce na monitoru traktoru. Nakonec jsem byl však otrávený z přehazování obrazovky mezi secím strojem a GPS. Nejsem přesvědčen, že můžete využít tolik funkcí přes ISOBUS, tak jako když máte vlastní obrazovku pro secí stroj.“

Na cestě se ESPRO chová velmi dobře a je jednoduché ho táhnout. Hlavním důvodem je zdvih prostřední části pěchu. Stroj tak jede jen po bočních pneumatikách, říká Steve Shutler. „Stroj netančí okolo pokud jedete přes nerovnosti, tak jako secí stroj, který jede i po středových pneumatikách“. „To je pro nás opravdu důležité, obzvlášť při delších přejezdech.“

Přestože si secí stroj poradil velmi dobře s širokým rozsahem plodin a podmínek, tak dalo trochu práce nastavit stroj, aby pracoval tak jak by měl. Zaprvé, když Phil Shutler začal set mix triticale, žita a ovsa, tak si neuvědomil, že musí také zapnout čechrač. Ten se zapíná přepnutím slotu v plastové převodovce na výsevní jednotce. Toto není nutné při setí obilovin nebo luštěnin. Nicméně kvůli tomu, že bylo seto více druhů osiva na jednou, tak výsevní jednotka nebyla plněna správně, to způsobilo mírné výkyvy výsevku během setí. „Naštěstí rozdíly nebyly velké, takže při vzcházení nebyly vidět rozdíly, ale jakmile jsme zapnuli čechrač, tak bylo vše v pořádku.“

Také si musel trochu vyhrát s nastavením tlaku v bočních sekcích, tak aby setí bylo rovnoměrné a hloubka uložení osiva konzistentní na celé šířce. Aby bylo nastavení hloubky jednodušší, tak se hloubka na ESPRU nastavuje jen pomocí podložek na bočních pístnicích, které jsou hydraulicky propojeny s prostředními tak, že zrcadlí/kopírují nastavení bočních pístnic. Ty ale nefungovaly, tak jak by měly. „Je to skvělý nápad a secí stroj je rychleji nastavený, ale bez fyzické stopky na prostředním rámu, si musíte dávat pozor aby jste měli správný tlak v systému. V těžších půdách jsme zvyšovali tlak v soustavě až na 50 barů. Poté jsme se vraceli na 30 barů nebo méně v lehčích půdách.“ Nicméně, jakmile to bylo jednou nastaveno správně, tak byla hloubka setí konstantní na celé šířce stroje.

Na ESPRU bylo pár menších poruch. Prvně se porouchalo pár ucpávek kolejových řádků, takže osivo dál proudilo hadicemi, zatímco se měly dělat kolejové řádky. Solenoid na pre-emergentních znamenácích také trochu dělal problémy, ale náhrada od dealera vše vyřešila.

Steve Shutler doufá, že příští jaro použije secí stroj na zasetí kukuřice. Teď je kukuřice setá službařem, který používá 8 řádkový přesný secí stroj Optima od Kverneland/Accord. Protože výsevní jednotka ESPRA je velice přesná, tak uvažuje, že tímto secím strojem by byla práce hotová dříve. Plán je takový, že se zaslepí vždy pět semenovodů v rozdělovací hlavě. „Naštěstí KUHN tohle udělal velmi jednoduché, každá botka je očíslovaná a koresponduje s číslem semenovodu, takže to není žádná těžká práce, pokud chcete tohle provést.“ Myslí si, že nebudou potřeba žádné další modifikace, ale plánuje, že sníží pracovní rychlost na 8—9 km/h aby byl výsevek co nejpřesnější. „Pořád je to o trochu vyšší rychlost než přesný secí stroj, který pracuje při rychlosti 7 km/h nebo 5-6 km/h v tvrdých podmínkách.“

ESPRO: specifikace
Model: Espro 6000R
Pracovní šířka: 6 m
Transportní šířka: 3 m
Velikost zásobníku: 3 500 l
Secí botky: 40 Crossflex dvojitých disků
Rozteč botek: 150 mm
Hmotnost: 8 t
Tahový prostředek_ John Deere 6210R nebo Case Optum 300

Jak KUHN ESPRO pracuje

Espro používá dvě řady disků o průměru 460 mm, které zpracovávají seťové lůžku, které je poté konsolidované půdním pěchem o průměru 900 mm. Pneumatiky v pěchu jsou předsazeny o 200 mm, to předchází tvoření valu z hlíny a snižuje se tím tahová náročnost.

Za pneumatikovým pěchem jsou dvě řady dvojdiskových secích botek Crossflex, každá z nich má vlastní přítlačná gumová kolečka, která zakrývají drážku po setí.

Nakonec jsou zde zavlačovače, které upravují povrch a je možné nastavit jejich agresivitu.

Secí stroj může být osazen předním pneumatikovým pěchem, který zlepšuje práci na zorané nebo nakypřené půdě.

http://www.cpm-magazine.co.uk/2016/12/06/farm-opinion-flexibility-key-ad-operator/


  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook