Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  

Být silnější, být všestrannější, být KUHN

Být silnější, být všestrannější, být KUHN

Francouzský výrobce agrotechniky KUHN, evropský lídr v závěsné technice, neustále inovuje a rozšiřuje svůj sortiment. Při vývoji nových strojů těží ze zkušeností výrobního závodu v Kansasu (USA), vyrábějící stroje pro bezorebné technologie v kombinaci s přímým vývojem probíhajícím v Evropě.

V posledních letech přináší KUHN rozvoj bezorebných technologií (dlouhodobě používaných v kombinaci s extrémním průběhem počasí) mnoho problémů, spojených se zkrácenými agrotechnickými lhůtami. Zemědělci jsou nuceni používat stále agresivnější způsoby hospodaření. Kypření podorničních profilů, spojování jednotlivých operací do méně přejezdů jsou ukázkou problémů, které farmáři, orientovaní na bezorebné technologie, řeší.

Současné požadavky na půdu zpracující stroje lze charakterizovat nedostatkem času ve všech ohledech. Stroj musí podávat velké výkony, mít nízké – nejlépe žádné – nároky na denní údržbu, být univerzální pro jakékoli plodiny a pracovat za každých podmínek. V první fázi použití je požadován stroj pro nasazení v mělké podmítce, kde zpracovává pouze vrchní část půdního profilu. Tato operace narušuje kapilaritu, zabraňuje se vysýchání půdy a podporuje růst plevelů a výdrolu. Hlavním kritériem na stroje je rychlost a dostatečná penetrace půdy v suchých a tvrdých podmínkách. Pro následnou operaci hledají zemědělci kypřič schopný pracovat v celém horizontu půdního profilu (v praxi většinou až do 25-35 cm). V extrémních případech utužení půdy ani tyto pracovní hloubky nestačí. Je nutné jít ještě hlouběji. V ideálním případě by stroj měl zpracovávanou půdu mísit, nebo jen hloubkově podrývat bez toho, aby vynášel spodní profil na povrch pozemku. Často požadovaným způsobem využití je práce kypřiče na hrubou brázdu bez použití zadního pěchovacího válce. Pozdní podzimní zpracování půdy pro jařiny tak nechává půdu otevřenou stejně jako klasická orba hrubou brázdu. Voda snáze proniká do půdního profilu a je zde prostor pro přirozenou zimní erozi. Během prvních zpracování po sklizni jsou kypřiče často využívány v kombinaci se secími stroji k setí následných meziplodin. Těchto několik operací zvládne jen velmi málo strojů na trhu. Požadavky na univerzálnost stroje jsou limitujícím faktorem. Jedněmi ze strojů, které jsou určené pro různorodé podmínky, jsou kombinované kypřiče, vybavené talíři i radličkami.
Kombinovaný kypřič KUHN PERFORMER pro svoji všestrannost získal cenu Stroj roku 2017 na letošní výstavě SIMA v Paříži. Svůj původ má v USA. Konstrukcí vychází z osvědčeného stroje DOMINATOR. Kombinuje 2 řady talířových sekcí se 4 řadami radliček, následovanými těžkým pěchovacím válcem. Tato konstrukce si poradí s různým typovým nasazením během celé sezóny. Nespornou výhodou stroje je vlastní elektrorozvaděč, snižující požadavky na hydraulické okruhy na traktoru na minimum. Stroj lze kompletně ovládat z kabiny vlastním ovladačem za připojení pouze do 2 hydraulických okruhů.

Koncepce PERFORMERu vychází z potřeby snížených přejezdů po poli při přípravě půdy se zachováním kvality práce. Přední talířovou sekci lze vyhlubovat nebo zahlubovat podle aktuálních potřeb a množství posklizňových zbytků. Nezávisle na nastavené výšce rámu – tedy čtyř řad radliček. Díky tomu je možno PERFORMER využít pro první mělkou podmínku, kdy jsou v práci zapojené jen přední nezávislé talíře a zadní pěchovací válec. Pokud podmínky a příprava vyžaduje větší promísení půdního profilu, zapojí se radličková sekce, schopná pracovat v půdním profilu 5-30 cm se současným mísením půdy. V tomto sestavení stroj pracuje s roztečí radliček 28 cm a zpracovaný profil tak kvalitně promísí. Pro potřeby podrývání je možné PERFORMER osadit 5 cm karbidovými dláty pracujícími na rozteči radliček 57 cm. Úzká dláta nevynášejí hlušinu z nižších vrstev půdy a s maximálně 35 cm pracovní hloubky plně dostačují pro hlubší podrytí zhutněných pozemků. Těžký hrudořezný válec HD-Liner, jehož konstrukce do „V“ umožňuje konsolidaci zpracované půdy a zároveň zachovává dostatečnou infiltrační schopnost půdy, je možné vyřadit z provozu. Nabízí se tak možnost pozdní podzimní práce na tzv. „hrubou brázdu“ a její finální zpracování na jaře. Stroj jede při vyřazeném zadním válci po pojezdových kolech, ovládanými pístnicemi vybavenými paměťovými válci podobně, jako pluhy. Po vyhloubení a otočení na souvrati se stroj automaticky vrátí do předchozí pracovní pozice. Ti, kdo věří, že voda a mráz jsou nejlepší na kvalitní rozrušení půdy během zimních měsíců, tuto variantu velmi vítají. Možnost současného setí meziplodin je na stroji dostupná díky pneumatickým sečkám SH se zásobníkem až 600 litrů osiva. Není se třeba obávat častého plnění zásobníku a s tím spojeného poklesu denního výkonu.
Způsoby práce v hlubších částech profilu, při všech zapojených sekcích, jsou tahově náročné. Je třeba počítat s maximálním potřebným příkonem až 80-100 HP/m záběru stroje. Aby byl stroj dostupný širokému spektru zákazníků, hledajících profesionální kvalitu, je PERFOREMER dodáván v záběrech od 3 do 7 metrů. Současný traktorový trh nabízí již i stroje s výkonem 300 HP a tak možnost používat tento výjimečný kypřič má stále více zákazníků.

Inovace ve výrobním sortimentu společnosti KUHN tak nabízejí nové možnosti pro farmáře, preferující nejen kvalitní stroje, ale také nové trendy a postupy ve zpracování půdy.  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook