Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  

STRIGER 100 - Bojovník s půdní erozí

STRIGER 100

Bojovník s půdní erozí


V současné obě se stále více řeší půdní eroze. Již ji neřeší jen státní organizace, ale i někteří zemědělci. Ti zjišťují, že současná zemědělská praxe je dlouhodobě neudržitelná, jelikož se erozí snižuje hodnota pozemku a klesá jeho produkční schopnost. Nejvíce ohroženy jsou kopcovité pozemky, na kterých se pětuj íširokořádkové plodiny. V našich podmínkách se jedná především o kukuřici.

BOJ S PŮDNÍ EROZÍ
Pro zápolení s půdní erozí je vhodných několik metod:
  > Zatravnění pozemku, nebo pěstování obilovin
  Podkud však nemůže podnik kukuřici pěstovat jinde, je pro něj tato metoda nevhodná.

  > Setí přerušovacích pásů
  Tato metoda není tak omezující jako předchozí, ale opět snižuje produkční plochu pozemku a tak musí být kukuřice naseta na více pozemků.

  > Přímé setí do mulče nebo mulče nebo krycí plodiny
  Způsobuje pokles výnosu,jelikož půda pod osivem není zpracována a utužení půdy zabraňuje rozvoji rostliny.

  > Páskové zpracování půdy
  Metoda uznána jako protierozní, při plném využití pozemku a zachování výnosů.

PŘÍNOS SPOLEČNOSTI KUHN - Technologie Strip-Till
Společnost KUHN je významným světovým hrčem v závěsné technice a tak se není čemu divit, že rychle reaguje na zmn agronomických postupů a nové technologie, s ohledem na ochranu životního prostředí. Takovou ochrannou technologií je Strip-Till neboli páskové zpracování půdy. Již před lety společnost KUHN pedstavila stroj s touto technologií - STRIGER. Nyní přichází s novou řadou STIGER 100. Produkt prošel řadou vylepšení oproti staré verzi tak, aby stroj zvládal práci i ve velmi těžkých podmínkách a byl uživatelsky příjemnější.

Myšlenka Strip-Till technologie v sobě kloubí zachování výnosů jako při konvenčním zpracování a protierozní opatření. Efektivní použití stroje spočívá v přijetí celkové kocepce této protierozní metody. Je nutné zachovat na pozemku organické zbytky z předešl sklizně, enbo nejlépe sít do vymrznuté meziplodiny tak, aby na pozemku byly organické zbytky, které brzdí proud vody.

Voda se pak vsakuje do zpracovaných pásků půdy a zůstává na pozemku, kam patří. Pásky je možné zpracovat od 7 do 30 cm, přičemž takto hluboké prokypření je dostatečné po všechny širokořádkové plodiny. Při vybavení stroje přihnojením zde přichází další úspora času a práce na poli. Rostlina potom dostává iviny ve správném sledu.

Strip-Till není jen technologie stroje určená jako protierozní, ale je vhodná i pro pozdní setí kukuřice po plodinách určených na GPS, jako například žito. Jelikož se tyto plodiny sklízejí od půlky května a srážky jsou omezené, je takové setí rizikové.

Pri konvenčním zpracování se nakypří celý povrch pozemku, který vyschne, což zpomalí vzcházení osiva. Při Strip-Tillu je kapilarita okolo řádku zchována. Proto je tato metoda vhodná jak pro pozdní setí kukuřice, tak i pro setí řepky, kdy v některých oblastech je už velký nedotatek vody a řepka má problémy se vzcházením.

NOVÁ MODELOVÁ ŘADA - STRIGER 100
Nová modelová řada STRIGERu se od té starší neliší v rozsahu záběru, který je od 3 do 6 metrů (v praxi to znamnená, že při rozteči kukuřičných řádků 70-75-80 je možné ělat 4 až 8 řádků, pro přípravu na řepu nebo na sóju se pohybuje počet řádků od 6 po 12). To je ale vše, v čem se nová modelová řada podobá téé staré.

Nový STRIGER vychází ze stroje GLADIATOR od společnosti KUHN Krause, která ses zabývá výrobou strojů na zpracování půdy pro severoamerický trh. Celá konstrukce stroje se dočkala zesílení tak, aby stroj mohl pracovat i v těch nejtěžších podmínkách. Všchn pracovní elementy jsou nyní uloženy na paralelogramu, pro perfektní kopírování terénu pracovními jednotkami.

Jednotlivé pracovní elementy jsou jištěny non-stop hydraulicky, kdy je možné určit tlak v hydraulické soustavě proto, aby obsluha měla možnost lépe pizpsobit stroj místním podmínkám. Také samotné pracovní elementy doznaly změn. Přední řezný disk je nyní vybaven dvěma bočními kopírovacími ly, která zlepšují přizpůsobení terénu.

Čističe řádku, které následují, se také dočkaly změny. Místo klasických hvězdicovitých čističů řádků se KUHN rozhodl pro mal ozubené disky, které jsou postaveny proti sobě. Tyto disky jsou schopné seříznout povrh na zpracovávaném pásku tak, aby byl co nejčistější a rostlinné zbytky nepřekážely později zasetým plodinám.

Velkou změnou prošla i pracovní dláta, která již není nutné při výměně šroubovat, ale jsou nasazovací a jištěná závlačkou, takže výměna dlát již trvá jen pár minut. Boční pracovní disky jsou téměř totožné, jako ty na původní modelové řadě.

Zadní konolidační kolečka se dočkala úprav. Jsou hydraulicky jištěna a je zde možnost výbru ze tří variant:
   • široké gumové kolečko, určené pro lehké půdy
   • ocelové klecové kolečko pro střední a těžké půdy
   • řetězové kolečko

Kolečka lze úplně odstavit od práce. To se hodí při podzimní přípravě, kdy hrudy nevadí a půda lépe promrzne.


NASTAVENÍ BEZ NÁŘADÍ!
KUHN se již dlouhá léta snaží stroje navrhovat tak, aby je bylo možn nastavovat bez použití nářadí. Ani STRIGER 100 R není výjimkou. Stroj je konstruován tak, aby během práce nemusela obsluha do ruky vzít klíč. Všechny pracovní elementy, které se nastavují během práce, lze nstavit během pár sekund.

Soupravu je možné vybavit sadou na přihnojení pevnými průmyslovými hnojivy nebo řeznou hlavou pro aplikaci kejdy nebo digestátu. Hloubka uložení hnojiva je jednoduše nastaviteln, tak, jako vše ostatní.

KUHN tímto strojem nabízí komplexní řešení mnoha problémů, se kterými se dnešní zemědělci potýkají. Stroj nepřináš jen benefit ve formě protierozního opatření, ale schopností přesně ukládat hnojivo také ekonomické benefity uživateli.


  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook