Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  
 AKCE A VÝSTAVY
 KUHN v praxi
 NOVINKY

Rozmetadla KUHN

ROZMETADLA KUHN

Na rozmetadla minerálních hnojiv jsou kladeny čím dál větší požadavky. Většina zemědělců přechází od jednoduchých rozmetadel se systémem START/STOP k sofistikovanějším a přesnějším rozmetadlům. Proto už jsou rozmetadla s regulací dávky dle pojezdové rychlosti běžným standardem a zemědělci požadují další, vyšší stupeň přesnosti aplikace hnojiva. Jednoduchá rozmetadla se systémem START/STOP si i dnes najdou své zastánce. Jedná se o jednoduché stroje, kde se manuálně nastaví všechny parametry, a během práce lze dávku kontrolovat aktuální pojezdovou rychlostí. Hlavně na menší výměry je to stále oblíbený systém.Řada českých zemědělců si v tomto segmentu oblíbila rozmetadla KUHN MDS, která splňují vše potřebné. Lze je velmi snadno a přitom přesně nastavit. Zemědělci na nich oceňují relativně velký maximální rozhoz (až 24 m). I přesto, že se jedná o dvoukotoučová rozmetadla, násypka není rozdělena na dvě části a lze tak maximálně využít objem zásobníku díky menším zbytkovým množstvím hnojiva. Navíc nehrozí to, že by sesýpáním hnojiva na svahu k jedné straně nebyly oba dva disky zásobovány hnojivem rovnoměrně.

Pro větší plochy se však zpravidla doporučují rozmetadla sofistikovanější. Moderní řídící systémy dokáží ušetřit relativně velké množství hnojiva, díky čemuž je návratnost rozmetadel velmi rychlá. V této kategorii je na výběr řada možností, kde můžou zákazníci využít různých stupňů přesnosti dávkování hnojiva a kompatibility se systémy GPS. Firma KUHN, jako jedna z vedoucích značek rozmetadel minerálních hnojiv na trhu, nabízí v tomto segmentu zjednodušeně řečeno 3 základní typy rozmetadel. Jedná se o Axis Q, Axis W a Axis EMC.

Axis Q je jedním z nejoblíbenějších modelů českých zemědělců. Tento model nabízí funkci dávkování hnojiva dle pojezdové rychlosti. Díky tomu lze pozorovat výraznou úsporu hnojiva při jeho aplikaci, zejména pak v agregaci s menšími traktory nebo při aplikaci v kopcovitém terénu, kde traktor není schopen udržet konstantní pojezdovou rychlost, nebo pokud charakter pozemku jednoduše neumožňuje konstantní pojezdovou rychlost. Díky ovládacímu terminálu je navíc dosaženo vyššího pracovního komfortu. Toto rozmetadlo je uživateli obvykle hodnoceno, jako stále jednoduché rozmetadlo, které pomůže uspořit nemalé náklady a které se vyznačuje velmi pozitivním poměrem užitné vlastnosti / cena. Mechanické části, jakými jsou násypka, rozmetací kotouče, systém rozmetání apod., jsou stejné jako ta nejlepší rozmetadla, proto se i tato rozmetadla vyznačují vysokou přesností.

Axis W disponuje všemi vlastnostmi, jako model Q. Tento model disponuje navíc vážícím systémem. Výhodou těchto rozmetadel je, že i když má hnojivo proměnlivější vlastnosti, tak díky vážení je dosaženo téměř konstantní dávky hnojiva na hektar (kg/ha). Tím je myšleno to, že systém váží rozmetadlo jako celek. V případě, že se přicpává pouze jeden rozmetací kotouč, tento systém to nepozná a zvětší výpadní otvor na obou stranách současně. Tento princip je shodný u všech výrobců na trhu.

Těmi nejsofistikovanějšími rozmetadly u firmy KUHN jsou modely AXIS EMC. Tento systém je jedinečný na trhu. Umí všechny funkce, jako výše popsané modely a oproti verzi W už má tu výhodu, že váží každý rozmetací kotouč zvlášť. Tím je dosaženo toho nejpřesnějšího dávkování hnojiva na trhu. Tento systém není nijak ovlivněn svažitostí terénu, vibracemi apod.

V současném zemědělství je velmi často diskutovaným tématem GPS. Ale co je tím vlastně ve spojení s rozmetadly minerálních hnojiv myšleno?

Systémy GPS mají různé funkce a ne všichni zemědělci je vždy chtějí a reálně využívají. Jako nejzákladnější funkce se GPS používá jako zdroj rychlosti pro ovládací terminál anebo čistě pro informaci o aktuální pojezdové rychlosti (např. ve spojení starších traktorů s jednoduchými rozmetadly se systémem START/STOP). Další funkcí je paralelní navádění, které využijí zemědělci na pozemcích bez kolejových řádků (např. louky) nebo pokud porost není vzrostlý. Jedním z nejčastějších požadavků na GPS ve spojení s rozmetadly je vypínání sekcí (rozmetání do klínů). Díky této funkci lze ušetřit velké množství hnojiva způsobených překrýváním záběrů v klínech a na okrajích pole. Pro náročnější uživatele lze využít i variabilní dávkování dle výnosových map nebo dle N-sensoru, kde se aplikační dávka upravuje přesně podle toho, kolik rostliny na příslušeném místě potřebují. Ve skutečnosti je problematika GPS systému rozsáhlejší a nabízí i řadu dalších funkcí (např. automatické řízení apod.), ale co se týče rozmetadel minerálních hnojiv, jsou tyto funkce asi nejčastější.

Firma KUHN jako jeden z lídrů na trhu samozřejmě nabízí rozmetadla plně kompatibilní s těmito technologiemi a to jak u modelů s ISOBUS systémy, tak i bez něj. Firma KUHN má navíc rozsáhlý seznam kompatibility svých rozmetadel, ovládacích terminálů a navigací různých výrobců. To je velkou výhodu, o které by mohla vyprávět celá řada zemědělců, kteří si pořídili systémy, které spolu následně nedokázali komunikovat.Firma KUHN nabízí tři základní řady parametrů rozmetadel Axis. Jedná se o řadu Axis 20.2, o objemu 1000 až 2300 litrů se záběry 12-36 m. Dále je to řada Axis 30.2 resp. 40.2 o objemu 1400 až 3200 litrů se záběry 12-42 m. Největším zástupcem nesených rozmetadel jsou modely Axis 50.2 o objemu 4200 litrů a pracovním záběrem 18-50 m.

Kromě nesených rozmetadel má firma KUHN ve svém širokém sortimentu i velkoobjemový model Axent 100.1 o objemu 9 400 litrů. Jedná se o návěsné tažené rozmetadlo. Zajímavostí je provedení rozmetacího ústrojí. Tento stroj totiž nabízí dvě provedení. Jedná se o stejné provedení rozmetacího ústrojí, jako má Axis 50.2 se systémem H EMC a o druhý typ rozmetacího ústrojí pro aplikaci vápence, síranu apod. A co to znamená? To znamená, že při rozmetání klasických minerálních hnojiv je zajištěna velmi přesná aplikace hnojiva využitím systému EMC, který umožňuje kontrolovat dávku na každém disku zvlášť. Navíc je to záruka plné kompatibility s GPS systémem. Díky rychlovýměnnému systému tak lze jedním strojem aplikovat jak granulovaná minerální hnojiva, tak vápenec, sírany apod.

Firma KUHN nabízí rozmetadla minerálních hnojiv od těch nejmenších a nejjednodušších až po ta největší a nejmodernější, včetně rozmetadel s vážícími systémy a včetně systému EMC. Je jen na Vás, které si vyberete od jedné z vedoucích značek na trhu.

  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook