Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  
 AKCE A VÝSTAVY
 KUHN v praxi
 NOVINKY

KUHN OPTIMER+: Kompaktní diskový podmítač

KUHN OPTIMER + kompaktní diskový podmítač

Přestože do žní zbývá ještě čas, tak není od věci přemýšlet nad tím, jak zpracovat strniště po sklizni. Kompaktní diskové podmítače představují rychlou a efektivní technologií, jak zpracovat strniště.

Zpracování strniště je velmi důležitá operace pro zachování vláhy v půdě. Diskové podmítače jsou vhodné a rychlé pro takovou práci. V posledních letech, byly žně často postiženy velkými suchy, proto je důležité zpracovat jen povrch pozemku pro přerušení kapilarity. Mělkým zpracováním se zachová zbývající vláha ve spodnějších vrstvách půdního profilu. Lepší zachování vláhy je dobré pro vzcházení výdrolu a plevelů, pokud se nepodaří podpořit vzcházení plevelů hned na poprvé, tak to přináší komplikace v boji proti plevelům, to se týká zejména řepky olejky, která může být při vzcházení výrazně potlačena vzcházejícím výdrolem. Kvalitní zpracování strniště to není jen přerušení kapilarity, ale také kvalitní zapracování rostlinných zbytků do půdy. Diskové podmítače sice pracují jen do omezené hloubky, ale jsou velmi vhodné na nařezání rostlinných zbytků na povrchu.


KUHN OPTIMER+ 403R


KUHN nabízí diskový podmítač OPTIMER+. Základním prvkem diskového podmítače jsou disky, které jsou vyráběny s průměrem 510 mm. Průměr 510 mm je dostatečný pro práci do 10 - 12 cm, což je pracovní hloubka, do které jsou diskové podmítače určené. Podmítač je možné osadit dvěma typy disků. Disky s velkým ozubením jsou vhodné do těžkých podmínek, kdy se větší zuby lépe zařezávají do půdy. Druhou variantou jsou disky s jemným ozubením, ty jsou vhodné pro řezání velkého množství rostlinných zbytků nebo pro likvidaci krycích plodin. Disky jsou uloženy jednotlivě na elastomerových válečcích, pružnost elastomerů zajišťuje dostatečné jištění proti poškození disku a držáku. Pokud by disk narazil na velkou a pevnou překážku, tak jsou elastomery schopny ochránit i rám stroje. Úhly disků jsou pevně dány a to 6° vertikální a 16°horizntální, úhly jsou nastaveny tak, aby prováděli precizní práci a povrch byl kompletně zpracován. Pevné nastavení úhlu disků poskytuje pevnější konstrukci celého stroje a snižuje pravděpodobnost poruchy. Tloušťka disků je 6 mm a byly tepelně opracované pro lepší tvrdost a snížení opotřebení, tepelně byly opracovány i úchyty disků. Pro OPTIMER+ byl vyvinut nový typ bezúdržbového ložiska, pro lepší výdrž a pohodlí obsluhy.

Nedílnou součástí každého podmítače jsou zadní válce pro zpětnou konsolidaci půdy. U OPTIMERu je možné vybrat ze tří možných zadních válců, každý je určený pro specifické půdní podmínky. Nejlehčí válec je T-Ring, válec je osazen prsteny z „T“ profilem, válec je vhodný do lehkých půd. T-Liner je opět válec s „T“ profilem, je však plný a tak vhodný pro kamenité půdy. Packliner je třetí možnost, tento válec je vhodný do vlhkých podmínek. Díky svému profilu je vhodný pro setí krycích plodin a přípravu seťového lůžka pro minimalizační setí.


KUHN OPTIMER + 7503


U tažených verzí diskových podmítačů je náprava většinou posazena za válec a při práci se náprava zvedne. To však způsobuje při vysokých pracovních rychlostech houpání s negativním vlivem na kvalitu práce. KUHN vyřešil tento problém integrováním nápravy před zadní válec. To zamezuje nežádoucímu houpání při vysokých pracovních rychlostech.

U podmítače je možné si vybrat z několika možností volitelného vybavení. Pro lepší urovnání povrchu pozemku je možné osadit podmítač prutovými zavlačovači, které jsou centrálně nastavitelné. Pro tažené modely je možnost vybavit stroj předními stabilizačními koly, ty pomáhají udržet stabilitu stroje při velkých pracovních rychlost. Rovněž je možnost si zvolit hydraulické nastavení předních stabilizačních kol. Nastavení pracovní hloubky se standardně provádí na zadním konsolidačním válci pomocí šroubovice, je však možné si vybrat hydraulické nastavení, pro lepší komfort obsluhy a vyšší pracovní výkon. U nesených verzí OPTIMERu je možné stroj dovybavit závažím při extrémních podmínkách, kdy není možné stroj zahloubit vlastní hmotností.

Speciální možnost dostupnou pro všechny modely OPTIMERu je přísev krycích plodin, které jsou pro mnoho podniků již téměř povinné. Přísevy nesou označení SH a jsou dostupné ve verzích 200/400/600 l, SH je možné osadit jakýkoliv záběr a tím přinést další využití pro diskový podmítač. Pokud zemědělec vyžaduje velký výkon soupravy, tak je možné stroj osadit rozdělovací hlavou v kombinaci s čelním zásobníkem o objemu 1500 l. Tuto variantu je možné použít i pro přihnojování během podmítky.

Diskový podmítač KUHN OPTIMER+ je nabízen ve variantách od 3 do 7,5 m, jak v nesených, tak tažených verzích. Podle pracovního záběru je možné stroj agregovat s traktory o výkonu 90 až 360 koňských sil. Bezúdržbová ložiska zvyšují komfort obsluhy a přispívají ke zvýšení denního výkonu, tento faktor ve spolupráci s novými zesílenými disky snižuje náklady na provoz podmítače. Rozsahem pracovních záběrů, potřebného výkonu traktorů, velkým výběrem volitelného vybavený je diskový podmítač KUHN OPTIMER+ schopen pokrýt potřeby většiny zemědělců v České Republice.


  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook