Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  

Nové stroje pro zpracování půdy a setí

Nové stroje pro zpracování půdy a setí

Jedním s výrobců, kteří představili na veletrhu Sima 2017 své novinky, je i firma KUHN. Velké množství novinek přichází pro letošní sezónu v oblasti zpracování půdy a setí. Veletrh se tradičně konal ve Francii, která je domovinou pro společnosti KUHN, čemuž dpovídala také velikost expozic této firmy.PERFORMER - Důležité operace při jednom přejezdu
Pro zemědělské podniky po celé Evropě, které disponují traktory s výkony 200-250HP, byl spolčností KUHN vyvinut hloubkový kypřič PERFORMER 3000. Tento stroj se svým záběrem 3 metry doplňuje a rozšiřuje stávající řadu kombinovaných kypřičů se záběrem od 4 do 7 m. PERFORMER 3000 se vyznačuje vysokou výkonností. Dokáže provádět až čtyři pracovní operace v průběhu jediného přejezdu:

  > rozdrobí půdu
  > promísí s posklizňovými zbytky
  > urovná povrch pozemkku
  > konsoliduje

Jednotlivé pracovní moduly (talíře, radličky a válec) lze využívat samostatně nebo v kombinaci. Při podzimním zpracování půdy pro jařiny může stroj pracovat i bez utužovacího válce a zanechávat tak hrubý povrch pozemku.

Již dlouhou řadu let společnost KUHN nabízí nové radlice s hydraulickým nonstop jištěním. Jejich vypínací síla je nastaviteln až na 9 kN a tak zůstávají v nastavném záběru i za těžkých podmínek a stroj se nerozhoupává.

Nový kombinovaný kypřič Performer 300 lze dle pořteby vybavit jedním ze dvou druhů opěrných válců:

  • verze HD-Liner 700 provádí zpětné utužení půdy až do hlubokých půdních vrstev
  • nové provedení zdvojeného opěrného válce s U-profilem vkazuje vyšší utužovací účinek na povrchu půdy a slouží pro její intenzivnější rozdrobení.PROLANDER - Kypřič s pružnými radličkami a širokým vyuitím
Zajímavým novým strojem byl zajisté univerzální kypřič s radličkami, uloženými na pružných sloupcích - KUHN PROLANDER 7500. Společně s menším modelem PROLANDER 6000 jsou tyto kypřiče vyráběné v taženém provedení s pracovním záběrem 6 a 7,5m. Jako stroje s pružnými radličkami jsou vhodné pro nejrůznější účely:
  • od mělké podmítky při druhém přejezdu
  • přes úpravu půdy po orbě
  • až k přípravě půdy před setím.
Pružné slupice mají tvar do písmene "S" a lze je osadit radličkou o šířce 60mm nebo šípovými radličkami s šířkou křídel 180mm. PROLANDER je opatřen radličkami v pěti řadách, což znamená velmi dobrý urovnávací efekt na pozemku i dostatek volného prostoru, díky čemuž probíhá práce plynule a rovnoměrně i tehdy, je-li na povrchu pozemku velké množství posklizňových zbytků. Díky tomu je tento stroj optimáln využitelný v systmech bezorebného hospodaření.

PROLANDER od společnosti KUHN také nabízí možnost změny nastavení bez použití nářadí. Je tedy spořen čas a le vhodně reagovat na změny podmínek. Zrovna tak může být stroj osazen jedním ze dvou typů zdvojeného opěrného válce. Provedení s U-profilem o průměru 600mm je vhodé pro všechny půdní typy a zaručuje vynikající úroveň zpětného utužení půdy. Jednotlivé profily se nachzí v roztečích 12,9cm.
Naproti tomu druhý typ využívá dvou válců o různém průměru (400/320mm) s ozubenými lištami v kombinaci s urovnávacím zavlačovačem. Tento válec je vhodný pro nasazení na těžkých půdách, které účinně rozdrobí, a také v předseťové příprav půdy.ESPRO 6000 RC - Dvojicí dávkovacích ústrojí pro setí a současné přihnojování
Během veletrhu Sima 2015 před dvěma lety, prezentovala firma KUHN univerzální secí stroje řady ESPRO. Ve své kategorii získaly tyto stroje ocenění Stroj roku 2015 a od roku 2016 byl v celé Evropě prodáván ESPRO 4000R. Tento stroj ve sklopném provedení, má jako první sekci dvě řady talířů pro přípravu půdy, opěrný a utužovací pneumatikový válec a za ním nově konstruovanou výsevní lištu s botkami Crossflex. ESPRO má, díky nové liště Crossflex, zajistit precizní uložení osiva. Secí botky jsou prostřednicvm 4 pryžových bloků uchyceny k profilované trubce, a jsou stabilně udržovány ve své poloze. Zároveň je zaručeno precizní kopírování povrcu pozemku. ESPRO 4000R může pracovat s traktorem o výkonu od 140HP.

Na veletrhu Sima 2017 byl viděn společně s novinkou - univerzálním secím strojem ESPRO 6000RC s dvojicí dávkovacích ústrojí pro setí a současné přihnojování. Písmeno "C" v označení stroje znamená "Combiseeder", tedy secí stroj s rozděleným zsobníkem a dvojicí nezávislých dávkovacích ústrojí a dvěma zařízeními pro ukládání osiva anebo osiva a hnojiva do půdy. Nová konstrukce umožňuje provádět setí souběžžně s hnojením pod patu, nebo současně se setím jednoho druhu osiva i výsev druhého typ osiva. Nabízí tedy různorodé možnosti využití v odlišných podmínkách.

Secí stroj ESPRO 6000RC má pracovní záběr 6 metrů a je ve sklopném provedení. Hnojivo, či druhý typ osiva, je ukládáno do půdy za sekcí talířů, přímo před pneumatiky opěrného válce, prostřednictvím kotoučových botek s nastavitelnou pracovní hlobkou (vždy doprostřed mezi dvě secí botky výsevní lišty Crossflex).

Precizní uložení hnojiva napomáhá optimálnímu počátečnímu vývoji rostlin. Je také možné pomocí stroje ESPRO 6000RC vysévat dva druhy osiva do dvou různých hloubek současně, což je případ zakládání porostů pícnin do krycí plodin, nebo setí směsek.

Chytré řešení společnosti KUHN ale dovoluje využívat i kompletní objem zásobníku na uložení osiva jednoho druhu. Kromě toho mají i nové stroje charakteristické znaky řady ESPRO. K nim patří např velkoobjemové pneumatiky středového válce v přesazeném uspořádání a s pravoúhlým profilem dezénu. Toto provedení zajišťuje vhodný drobicí účinek na půdu, zpracovanou pomocí předřazené sekce talířů, a zároveň snížení enrgetické náročnosti pro tažení stroje. Ten je postaven tak, aby jeho nastavování bylo co nejvíce zjednodušeno. Nabízí i souvraťový management, uživatelsky přívětivé ovládací terminály VT nebo KUHN CCI. Secí stroj ESPRO 6000RC je možné využívat k zakládání porostů nejrůznějších kultur při vyšších pojezdových rychlostech. Pro kvalitní práci na lehčích či zoraných půdách může být vybaven předním pneumatikovým válcem. Přítlak pneumatik je možné nastavovat z kabiny traktoru.HR - Rotační bány pro výkonné traktory
Na velké zemědělské podniky cílí společnost KUHN se svými novými modely rotačních bran ve sklopném provedení HR 6040 R a HR 8040 R. S pracovním záběrem šest, resp. osm metrů umožňují zvýšit produktivitu práce při využití traktorů vyšší výkonové třídy. Jak po orbě, tak i po mělkém kypření, při podzimním zpracování půdy či na jaře, v suché nebo mokré půdě, dokáží tyto rotační brány připravit odpovídající seťové lůžko.

Stroj disponuje třemi převodovkami. Jakmile by došlo k tomu, že by teplota oleje v kterékoli z nich překročila uričtou hranici, anebo zareaguje jakákoli přetěžovací spojka, obdrží obsluha v kabině traktoru výstražné upozornění na malém ovládacím terminálu.

Konstruktéři společnosti KUHN věnovali velkou pozornost maximální spolehlivosti stroje, především pak tomu, aby rotační brány mohly pracovat plynule i při dlouhodobém nasazení v obtížných podmínkách. Všechny komponenty, stejně jako pohon tzn. závěs, hlavní a postranní převodovky, pohony rotorů, kloubové hřídele, mohou dlouhodobě přenášet točivý moment od traktorů s výkonem motoru 460, respektive 500HP u většího modelu HR 8040 R.

Výkon stroje je udáván na úrovni až 100ha/den. Přitom je důležitý velký pracovní záběr rotačních bran, ale současně je možné tyto stroje snadno adaptovat rozličným půdním podmínkám. Tím je optimalizována plošná výkonnost a zlepšuje se i kvalita přípravy půdy. Centrálním prvkem snadného nastavování je možnost z kabiny traktoru hydraulicky přenastavovat výšku urovnávací lišty i pracovní hloubky hřebů.

Nové stroje si stále zachovávají osvědčené základní principy strojů dosavadních, jako je uspořádání 3,5 rotoru na jeden metr záběru. Tato konstrukce je výhodou jak na kamenitých pozemcích, na nichž rotační brány "netahají" hromady kamení na okraj pole, tak i na polích s organickou hmotou na povrchu, kde je výhodou vysoká průchodnost.

K opěrnému válci je uchycena nivelační lišta, s níž je možné regulovat průtok půdy strojem. Zároveň je prováděno drobení hrud a její polohu lze nastavovat nezávisle na pracovní hloubce hřebů. V případě, že by bylo zapotřebí provést zpracování jílovitých či suchem ztvrlých půd, je možné zvýšit otáčky hřebů až na 500/min..

Nové modely rotačních bran se přepravují traktorem ve sklopené přepravní poloze. Pro zákazníky, kteří chtějí snížit odlehčování přední nápravy traktoru, nabízí KUHN transportní podvozek.  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook