Kuhn - Zemědělská technika KUHN. Výhradní zastoupení v Česku. Nejlepší dostupnost dílů.
Search
  
 O nás 
  
  
 Nabídka strojů 
  
  
 Skupina KUHN 
  
  
 Autorizovaní prodejci 
  
  
 Novinky 
  
  
 Kariéra 
  
  
 Dokumenty ke stažení 
  
  
 Použité stroje 
  
 AKCE A VÝSTAVY
 KUHN v praxi
 NOVINKY

Den otevřených dveří STAKO MF s. r. o.

Den otevřených dveří společnosti STAKO MF s. r. o.

Nedlouho před sezónou sklizně pícnin přišla, u příležitosti dne otevřených dveří společnosti STAKO MF s. r. o., se svojí nabídkou strojů firma KUHN. STAKO MF s.r.o. vystavovala široký sortiment závěsné techniky této značky. Pluhy reprezentoval polonesený otočný model Vari-Leader NSH. Žací stroj bylo možné vidět jak pro zadní, tak i pro přední tříbodový závěs traktoru. Na dni otevřených dveří byly nejvíce zastoupeny značky KUHN a Massey Ferguson.


Začátek sklizně pícnin je tou nejlepší dobou, kdy je vhodné vystavovat sklizňovou závěsnou techniku. V kostrukci diskových žacích strojů disponuje společnost KUHN nemalými zkušenostmi. V době, kdy společnost vyrobila první žací lištu a uvedla na trh první žací stroj s rotujícími lištami, znamenala tato inovace výrazný posun vpřed. Od této chvíle bylo možné nasekat porost pícnin rychleji, s nižším nebezpečím ucpání lišt a téměř každý zemědělec přivítal snížení nároků na údržbu. Došlo tak k vlně zájmu o tuto novou technologii, která společnost KUHN vymrštila na vedoucí pozici trhu s žacími lištami.


Diskový žací stroj GMD 3125 F (Lift Control) u kterého zůstává, díky aktivní regulaci tlaku, přítlak na travní drn na nastavené úrovni.

Postupným zlepšováním KUHN vyvinul vlastní systém odlehčení Lift Control, který umožňuje snadné nastavení úrovně přítlaku lišty podle podmínek. Tento hydropneumatický systém odpružení byl ve standardní výbavě u vystaveného bočně neseného žacího stroje KUHN FC 314 FF. Žací lišta měla pohon kloubovým hřídelem přes první disk od strany traktoru. Zajímavostí je určitě i systém ochrany skříně pohonu - PROTECTDRIVE. Moduly žacích disků jsou snáze vyměnitelné. Jakmile dojde k nárazu do překážky během sklízení, chrání žací stroj před poškozením nonstop nárazová hydraulická pojistka. Vychýlení stroje se po minutí překážky za pomoci hydrauliky traktoru vrátí do původní polohy a pokračuje v práci. Na úpravu hmoty je zde kondicionér s nylonovými prsty v dvaru "V", jehož otáčky je možné nastavit ve dvou stupních. Síla mačkání se volí především nastavováním protihřebenu do větší či menší blízkosti rotoru s prsty.


Žací stroj FC 314 FF.

Mechanickou nárazovou pojistkou je standardně vybaven nesený žací stroj GMD 310, s nímž mohou pracovat traktory o výkonu již 50 HP. Není totiž vybaven kondicionérem. K pohonu tohoto žacího stroje se využívá vývodová hřídel ve variantě 540ot/min.


Žací stroj GMD 310 je vybavený uchycením nožů FAST-FIT či vyměnitelnými žacími moduly bez demontáže žací lišty

Pro zemědělce, kteří chtějí sklízet suchou, ale i zavadlou hmotu do pevných, stlačených kulatých balíků, byl prezentován KUHN lis VB 2260 OC 14. Komora tohoto lisu je tvořena pěti širokými nekonečnými řemeny, které jsou standardně spojeny za pomoci sponek, na přání pak lze spojit pomocí lepení. Doprava materiálu do lisovací komory je uskutečňována integrálním spirálovým rotorem, jehož prsty jsou vyrobeny z oceli Hardox. Jako první na lisu zaujme nápadný sběrač, jehož šířka činí 230cm a dovoluje plynulou sklizeň i širokých řádků. Lis je možné standardně ovládat prostřednictvím systému ISOBUS.


Lis VB 2260 OC 14 s variabilní komorou disponuje širokým sběračem a integrovaným vkládacím rotorem (či možností ovládání pomocí ISOBUS)

Na dni otevřených dveří společnosti STAKO MF s. r. o. byl nápadný polonesený otočný pluh Vari-Leader NSH ppředevším díky svojí konstrukci hlavního rámu ve tvaru "Z", k němuž je uchyceno šest párů orebních těles. V případě potřeby však může být doplněn o další dvě tělesa. Tahová linie se přitom nemění. V praxi je možn doorávat i s poloneseným pluhem se šesti páry orebních těles až k okraji pozemku, protože přesah opěrného kola je malý. Toto kolo má zároveň značnou šířku, takže dovoluje plynule pojíždět i po nakypřené půdě a disponuje velkou nosností.


Šestiradličné provedení otočného pluhu KUHN Vari-Leader NSH

Elektrohydraulický ventil umožňuje na konci jízdy pluh vyhloubit a otočit pomocí jedné páky. Hlavní rám je silnými pístnicemi otáčen plynule s bezproblémovým přechodem přes mrtvý bod otoče - díky přesahu teleskopických pístnic. Díky tvaru "Z" se tento rám při obracení pohybuje v nízké výšce, což má pozitivní vliv na stabilitu pluhu. Hloubka orby se nastavuje pomocí podložek, které se umístí na píst pro zvedání a spouštění pluhu na opěrném kole.


Až k okraji pozemku je možné doorat díky konstrukci hlavního rámu ve tvaru "Z"

Tento pluh disponuje však i další výhodou, která plyne z jeho modulárního pojetí hlavního rámu. V případě, že si jeho uživatel pořídí výkonnější traktor, může pro jeho dostatečné vytížení pluh rozšířit až o dva další páry orebních těles. Jednoduše je rozpojen hlavní rám, stejně jako vedlejší rám, takže je možné do hlavního rámu vložit mezikus s dvěma páry těles a samostatné prodloužení vyplní i vedlejší rám. Po opětovném sešroubování dohromady je možné s pluhem dále normálně pracovat. Není nutné měnit nastavení ani u tahové linie. Společnost KUHN využívá u svých pluhů maximum šroubovaných spojů a jen minimum svárů.

Po připojení do tříbodovéo závěsu se oj pluhu nachází poměrně nízko, což je příznivé řešení pro potřebu tahového výkonu. Tahový odpor lze v případě potřeby regulovat a díky možnosti plynulé změny záběru všech rebních těles z kabiny a také nastavení záběru první radlice pomocí hydrauliky.

Pluhy Vari-Leader NSH je možné odstavit v přepravní poloze tzn. "na motýla", čímž jsou sníženy nároky na volný prostor.

Pro vysokou ýkonnost při zakládání porostů na velkých výměrách prezentovala firma KUHN své tažené pnematické secí sroje řady ESPRO - konkrétně ESPRO 6000 R. Tento stroj je koncipován pro precizní práci a jednoduchou obsluhu. Disponuje osvědčeným výsecním ústrojím, které vychází z provedení u řady Venta. Toto ústrojí dovoluje jak výsev velmi malého osiva, například trav či jetelovin, ta tak velkosemnných bobů. Vzhledem k omu dokáže tento secí stroj splnit i vysok nároky zemědělských podniků s pestrým osevním postupem. Značnou výhodou pro produktivitu je i velká kapacita zásobníku osiva. Hmotnost osiva i secího stroje je přenášena nejen na středovou pěchovací jednotku, ale také na předřazený pneumatikový válec. Ten provádí prvotní zpracování půdy a rozmačkání hrud v celém pracovním záběru. nakypřenou půř od dvou řad předřazených talířů pak zpětně urovnávají pneumatiky středové jednotky. Za každou z nich náslduje vojice dvoukotoučových botek s přítlačnými kolečky.Pneumatický secí stroj Espro 6000R může sloužit k setí na mlce zkypřené půdy, ale i po orbě. Využitelný je univerzálně k výsevu drobných i velkých semen.

Pneumatický secí stroj ESPRO 6000R je vhodný jak k setí v bezorebných technologiích, ale také na zoranm pozemku. Díky své robutní konstrukci a zároveň i odpovídající hmotnosti dokáže vyprodukovat dostatečný přítlakna oba pneumatikové válce,což je výhodou při práci za mokra či v těžkých podmínkách, kdy bude secí stroj také zajisté pracovat. dííky tomu je možnéé provádět setí i za zhoršených podmínek, kterým se nevyhne žádný z pěstitelů.

Současná generace secích strojů ESPRO již disponuje značnou mírou inteligence. Při dojíždění na souvrati stroj pozná, kdy se má vypnoult pohon výsevního ústrojí tak, aby se zohledněním doběhu osiva semenovodnými cestami přestalo osivo padat z výsevních botek na linii souvratě. Od řidiče se předpokládá, že v určitém úseku na konci každé jízdy pojede s traktorem konstantní rychlostí. Zrovna tak po otočení se secím strojem začne výsevní ústrojí s dávkováním osiva ve chvíli, kdy obsluha traktoru spustí k zemi sekci talířových bran.


  INTERNETOVÉ STRÁNKY KUHN    TÉMATICKÉ STRÁNKY    SOCIÁLNÍ SÍTĚ  
contifonte.fr
agbrain.de
cc-isobus.com

RSS

YouTube

FaceBook